במחלקת ייעוץ וחקיקה של משרד המשפטים עמלים בימים אלו על הכנת תזכיר לשינוי בחוק הגנת הפרטיות, אשר יעסוק בהתאמת ההוראות בחוק למצב הטכנולוגי הקיים היום. זאת באקלים בו החוק הנוכחי בישראל, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, התקבל בשנת 1981 ושונה באופן מקיף לאחרונה בשנת 1996. בתוך כך עומדת לדיון השאלה, האם מודלים שבאים לידי ביטוי בחוק שירותי מידע פיננסי, התשפ"ב-2021, אשר התקבל לאחרונה כחלק מחוק ההסדרים לשנים 2021-2022, מהווה דוגמה לכיוון אליו יש לקחת את חוק הגנת הפרטיות.

החוק החדש, אשר ייכנס לתוקף ביוני 2022, מסדיר מסירת מידע פיננסי מבנקים, חברות כרטיסי אשראי, סולקים, בעלי רישיונות למתן שירותי פיקדון ואשראי, קופות גמל, חברות ביטוח, בעלי רישיון למתן אשראי וכל אותם גורמים אשר מתנהלים עם "מידע פיננסי" כהגדרתו בחוק.

מלבד השפעתו הישירה של החוק על הגופים שצוינו לעיל, החוק ישפיע גם על כל אותם הגורמים המספקים שירותי מידע פיננסים כמו חברות פינטק וחברות הצורכות מידע פיננסי.

החוק התקבל לאור עקרונות הדירקטיבה האירופית בדבר שירותי תשלום והוא מטיל חובה על גופים פיננסיים, המחזיקים במידע של לקוח, לאפשר גישה ממוכנת למידע זה בסטנדרטים מקובלים לגופים מפוקחים אחרים המספקים שירות מידע פיננסי, לאחר שניתנה הסכמת הלקוח.

מטרת ההסדר שבחוק היא לאפשר פריקּות של סל השירותים הפיננסיים, להגביר את יכולת ההשוואה של לקוחות בין ספקים פיננסיים שונים, לצמצם את פערי המידע בין ספקים פיננסיים שונים ביחס למאפיינים הייחודיים של לקוחות ולאפשר ללקוחות לקבל בלחיצת כפתור תמונה מלאה על מצבם הפיננסי בזמן אמת. כל זאת  כדי להסיר חסמים לתחרות בענף ולייעל את השירותים הפיננסיים בישראל.

אחת החובות שהחוק נוקט בהן היא הדרישה להסכמה מפורשת בכתב של הלקוח. סעיף 26 לחוק מגדיר כיצד הסכמה שכזו תינתן: "נותן שירות יתקשר עם הלקוח בהסכם בכתב למתן שירות מידע פיננסי (בסעיף זה – ההסכם); בטרם ההתקשרות ימסור נותן שירות ללקוח, בשפה פשוטה וברורה ובאופן תמציתי, מידע על אודות מהות השירות, ובכלל זה שמירת המידע לפי סעיף 27(ג);"

החוק מסייע בשמירה על פרטיות המידע הפיננסי של לקוחות באופן רחב וחדשני ומהווה נדבך נוסף לחוק הגנת הפרטיות ותקנותיו. גורמים רבים סבורים כי החוק ישפיע על כלל הסדרי הפרטיות בישראל ומשכך יש חשיבות רבה להיכרות איתו ולהיערך לחובות החדשות שהוא מכיל בנוגע לשמירה על מידע פיננסי.

לקריאה נוספת ולמדריך בנושא החוק, תוכלו לקרוא כאן.

 

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.