חוק השווקים הדיגיטליים האירופי ה- DMA) Digital Markets Act) כבר מעסיק גופים רבים, לקראת כניסתו לתוקף בראשית מאי 2023. החוק נועד להתמודד עם האתגרים של פלטפורמות מקוונות דומיננטיות בזירת המסחר והתחרות, לצד החוק להסדרת השירותים הדיגיטליים האירופאי – ה -Digital Services Act (DSA), שחוקק לצידו. חוק ה-DMA נועד להבטיח התנהלות של שוק דיגיטלי שוויוני והוגן והגנה על זכויות ואינטרסים של משתמשים עסקיים התלויים בפלטפורמות מסחריות דומיננטיות לשם הפצת מוצריהם או שירותיהם.

אז מה כולל החוק? ננסה להלן לעשות סדר.

היעד: חוק ה-DMA עוסק בפלטפורמות המשמשות מעין "שומר סף" ומרכזות שירותים קריטיים לתחרות המקוונת: שירותי חיפוש, רשתות חברתיות, מסרים מידיים, מערכות הפעלה, דפדפנים ושירותי אירוח ענן.

תחולה: חברות B2C המשרתות 45 מיליון משתמשים חודשיים ומעלה באיחוד האירופי, או חברות B2B שמשרתות יותר מ-10 אלף עסקים בשנה (המדד: 3 שנים ברציפות); מחזור שנתי באיחוד האירופי השווה או עולה על 7.5 מיליארד אירו בכל אחת משלוש השנים הכספיות האחרונות, או ששווי השוק הממוצע או שווי השוק של ההתחייבויות של החברה הסתכם ב -75 מיליארד אירו לפחות בשנה הכספית האחרונה, והיא מספקת שירות ליבה לפחות בשלוש מדינות חברות באיחוד.

הסנקציה: אי עמידה בהוראות החוק עלולה לגרור קנס בגובה של עד 10% ממחזור המכירות הגלובלי עבור הפרה ראשונה, ועד 20% בעבור הפרות חוזרות.

תוקף: 2 במאי 2023.

הוראות בולטות:

  • הגבלה על עיבוד מידע אישי: יש להימנע משילוב של מידע אישי שמקורו בשירותי הפלטפורמה עם מידע אישי מכל שירות אחר שמציע שומר הסף או עם נתונים אישיים משירותי צד שלישי.
  • הגבלה על העברת מידע לטובת שרותי פרסום: יש להימנע מעיבוד מידע של משתמשי קצה של צדדים שלישיים אשר משתמשים בשירותי הבסיס של הפלטפורמה לצורך העברתו לשירותי פרסום אינטרנטיים, אלא אם הוצגה בפני משתמש הקצה אופציית בחירה והוא נתן את הסכמתו. במקרה בו המשתמש סירב לתת את הסכמתו, לא תוצג בפניו בקשה חוזרת למשך שנה.
  • הגבלת בלעדיות: יש לאפשר למשתמשים עסקיים להציע את אותם מוצרים או שירותים למשתמשי קצה באמצעות שירותי תיווך מקוונים אחרים, במחירים או בתנאים השונים מאלו המוצעים דרך הפלטפורמה של שומרות הסף.
  • איסור אפליה: יש להימנע מאפלייתם של מפרסמים שאינם מוכרים את שירותיהם באמצעות הפלטפורמה ולאפשר למשתמשים עסקיים לרכוש פרסום או קידום שיוצגו למשתמשים בפלטפורמה, ללא קשר אם לשם כך הם משתמשים בשירותי הפלטפורמה של שומרת הסף.
  • החופש לבחור תוכנת הפעלה: יש לאפשר למשתמשי קצה לעשות שימוש בתוכנת הפעלה של משתמש עסקי לצורך קבלת גישה ושימוש בשירותים, תוכן, מנויים, תכונות או פריטים אחרים בפלטפורמת הליבה שלהן, לרבות כאשר אותם משתמשי קצה רכשו את התוכנה מבלי להשתמש בשירותי הליבה של הפלטפורמה. אין לחייב משתמשי קצה או משתמשים עסקיים להפעיל שירות זיהוי או להירשם לשירות אחר של שומרת סף כתנאי גישה.
  • הבטחת זכותם של המשתמשים לפנות לערכאות או גורמי פיקוח: להימנע מהגבלת האמצעים של משתמשים עסקיים להעלות נושאים מול רשויות ציבוריות בנוגע לפעולה של שומרת הסף.
  • חובות תיעוד והנגשת מידע: חובה על שומרות הסף לספק למפרסם ולחברות פרסום אשר מפרסמים בפלטפורמות שלה, על פי בקשתם, מידע בנוגע למחיר ששילמו.
  • חובת ניוד נתונים: חובה לאפשר למשתמשים, לרבות משתמשים עסקיים, אמצעים לניוד של מידע אישי ומסחרי אשר נוצר במהלך השימוש בשירותי שומרות הסף, ללא תשלום.
שיתוף
mm
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה).