חובת ההנגשה של אתרי אינטרנט קיימים נדחתה בשנה והיא תחול רק החל מחודש אוקטובר 2017. כך החליטה לאחרונה (19.9.16) ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, שאישרה את פניית שרת המשפטים, איילת שקד, בעניין.

בפנייתה לוועדה נימקה השרה שקד כי “דחייה זו נדרשת על מנת לאפשר הערכות של כלל הגורמים לצורך יישום הוראות התקנות וכן לבחינת רוויזיה מקיפה והולמת לסוגיית ההנגשה של שירותי אינטרנט”. הוועדה אישרה לצורך דחייה זו תיקון תקנה 35 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) העוסקת בנגישות של שירותי אינטרנט.

הארכת המועד להנגשה אושרה לאור הקשיים בביצוע הנגשת אתרי אינטרנט קיימים לפי תקנה 35 והתקן אליו היא מפנה והצורך ברביזיה בתקנה זו, דברים העולים אף מפנייתה של שרת המשפטים לוועדה.

כאמור, עד המועד החדש בו יכנסו לתוקף התקנות בדעת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לקדם רביזיה בתקנה שתובא לאישור וועדת העבודה והרווחה בחודש דצמבר הקרוב. ברוויזיה זו יש כוונה לקבוע בצורה ברורה יותר הוראות בתקנות ולצמצם את מרחב הפרשנות שלהם. כך, בין היתר, ישנה כוונה להבהיר מתי אתר המוסר מידע לציבור יהא חייב בהנגשה ומתי לא.

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.