לאחר 3 שנות פיתוח, פרסמה הרשות הצרפתית להגנת מידע (CNIL) את המדריך הפרקטי ל-DPO. המדריך פורסם באנגלית, ומייצר קווים מנחים ושימושיים ליישום בפועל של תקנות ה-GDPR, תקנות הגנת המידע האירופיות.

תפקיד ה-DPO, בקצרה, הוא להוות מקור ידע לכל תחום הגנת הפרטיות והמידע בארגון. התפקיד כולל גם חובות שונות כגון לדאוג ליישומן של תקנות ה-GDPR, לקדם תרבות ארגונית של 'Privacy by design',  ולדווח באופן שוטף להנהלה הבכירה.

עסק ישראלי, המעבד מידע אודות אנשים המצויים באיחוד האירופי, עשוי גם הוא להיות מחויב במינוי DPO; החובה משתנה מעסק לעסק ותלויה הן ברגישות המידע המעובד והן במספר מושאי המידע מהאיחוד. עם זאת, ראוי לציין כי גם עסקים אשר אינם מחויבים במינוי DPO עשויים להנות מהמדריך; באזורים רבים, חובותיו של ה-DPO מקבילות לחובותיו של 'ממונה הגנת הפרטיות', מינוי וולונטרי ומומלץ על פי הרשות להגנת הפרטיות (ראו "מדריך לארגונים: מינוי ממונה הגנה על הפרטיות בארגון ותפקידיו").

שיתוף
mm
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה).