24 במאי 2024 0:47

זכות העיון מקבלת חיזוק: הרשות להגנת הפרטיות הורתה בעניין למכוני המיון

הרשות להגנת הפרטיות חזרה והצהירה לאחרונה (15.5.2018) כי על מכוני מיון לאפשר למועמדים לעבודה, אשר ערכו אצלם בדיקות, לעיין במידע עליהם. במסגרת עיון זה, הדגישה הרשות, יש לאפשר עיון במידע המלא ולא רק בהמלצה שניתנה בסוף הליך המיון.

הודעת הרשות להגנת הפרטיות באה בעקבות תלונות שנתקבלו ברשות, לפיהן מכוני המיון לא אפשרו עיון בחוות הדעת שניתנו ביחס למועמדים לעבודה שעברו אצלם מבחנים. כך התברר כי במקרים שבהם העבירו מכוני המיון למעסיק רק תשובה האם ממליצים על מועמד או לא, מבלי להעביר את חוות הדעת כולה, לא ניתנה זכות עיון בחוות הדעת. הרשות הבהירה למכונים, בעקבות כך,  כי גם במקרים אלו חובה לאפשר עיון בחוות הדעת.

רשות להגנת הפרטיות חזרה והדגישה, בהזדמנות זו, כי מניעת מתן זכות העיון הינה בלתי חוקית ועלולה להגיע כדי עבירה על הוראות סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, עבירה שבגינה ניתן להטיל קנס מנהלי בסך 15,000 ₪.

זכות העיון נקבעה בחוק הגנת הפרטיות ולפיה לכל אדם זכות לעיין במידע על עצמו שנמצא במאגר מידע ממוחשב. בתהליכי מיון לעבודה, נדרשים לפעמים מועמדים להשתתף בימי בחינות וראיונות במכוני מיון במסגרתם נאסף עליהם מידע רב.

בהנחיה שהוציאה הרשות עוד בשנת 2012, הבהירה הרשות כי ארגונים המפנים מועמדים לבחינות התאמה מחויבים לאפשר להם לעיין בחוות הדעת על עצמם. עוד הובהר, כי גם על מכוני המיון חובה לאפשר את העיון. הוראת הרשות שניתנה עתה באה לבסס הנחייה זו.

שתפו את הפוסט:

Facebook
Twitter
LinkedIn

הכנסת – מושב הקיץ 2024: תיקון 14 לחוק הגנת הפרטיות על הפרק

אם לא יחולו הפתעות כמו הכרזה על בחירות ופיזור הכנסת או אירוע דומה אחר, תיקון מספר 14 לחוק הגנת הפרטיות צפוי לעבור במהלך מושב הקיץ ...

דירוג האיכות של Dun's 100 לשנת 2024: משרד דן חי ושות' דורג שוב בקבוצת האיכות הראשונה בתחום הסייבר

דירוג האיכות של מדריך dun’s 100 פרסם את דירוג משרדי עורכי הדין לשנת 2024. בתחום הסייבר המדריך דירג, את משרד דן חי ושות', שוב, תחת ...

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה גילוי דעת בנושא איסוף מספרי תעודות זהות וצילום תעודות זהות

בעת האחרונה ישנה מגמה גוברת של בתי עסק הדורשים מהלקוח למסור מספר תעודת זהות לצורך מתן שירות, ולעיתים אף דורשים למסור צילום של תעודת הזהות ...

טיוטת מסמך מדיניות חדשה בנושא איסוף ושימוש במידע ביומטרי במקום העבודה

על רקע המגמה הגוברת בשימוש טכנולוגיות לזיהוי ביומטרי אשר נעשה על ידי ארגונים לצרכי בקרת נוכחות עובדיהם, הרשות להגנת הפרטיות פרסמה לאחרונה (15.02.2024) מסמך מדיניות ...
דילוג לתוכן