מאת עו"ד דן חי

חלק בלתי נפרד מהיציאה ממשבר הקורונה, יכלול תהליך של איוש משרות בחברות רבות, שירצו לנצל את האפשרויות הרבות שיהיו בשוק העבודה, אחרי שעובדים רבים איבדו את מקום עבודתם.

איוש משרה כרוך, בשלב מסוים בראיון עבודה. לשאלה מה כדאי לשאול ואיך לנהל ראיון, דומה, יש מספר תשובות כמספר האנשים אותם נשאל. לכל אחד יש את הדרך שלו, ה"שיטה" שלו, איך לנהל ראיון. מנגד, יש רשימה מאוד ברורה של שאלות, אותן אסור לשאול בראיון עבודה, בעיקר כי שאלה כזו יכולה לפגוע בפרטיות המרואיין לצד תחושה, שהיא יכולה להוביל לאפליה שלו לרעה.

כך בין היתר סעיף 2 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה קובע: "לא יפלה מעסיק בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, מקום מגוריהם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים… לרבות מחמת תדירותו או משכו…" אסורה אף הפליית מועמד שומר שבת (כנובע מסעיף 9ג (א) לחוק שעות עבודה ומנוחה), הפליית מוגבלים מחמת מוגבלותם (סעיף 8 (א) לחוק שיוון זכויות לאנשים עם מוגבלות) ואפשר למצוא מקורות נוספים לאיסורים שמובילים לכך, שאין לשאול את הדבר בראיון עבודה, כמו האיסור לבקש העתק מהמרשם הפלילי של המועמד, למעט כאשר התפקיד המסוים או המעסיק המסוים יכול לדרוש זאת בשל אופי התפקיד או מקום העבודה.

יש לשים לב כי הפרה של הוראות החוק המפורטות לעיל ואחרות העוסקות בענייניו הפרטיים של המועמד ומקנות לו הגנה, יהווה גם עילה לפגיעה בפרטיות על-פי סעיף 2(7) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, באשר יהווה הפרה של חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי ענייניו הפרטיים של אדם, כפי שנקבע בסעיף.

מכל ההוראות האמורות מתגבשת רשימה מאוד ארוכה של מה אסור לשאול בראיון עבודה. נביא להלן רשימה בלתי ממצא של שאלות כאלה.

מה לא נשאל בראיון עבודה:

 1. היכן שהית בזמן משבר הקורונה?
 2. (כאשר הריאיון נערך בזום או באמצעי אחר מרחוק) מה המין שלך?
 3. בן כמה את/אתה?
 4. היכן אתה גר?
 5. מה השקפת העולם שלך?
 6. את/ה חבר/ה מפלגה? לאיזו מפלגה הצבעת/ה בבחירות האחרונות?
 7. מאיזה מוצא אתה?
 8. היכן נולדת?
 9. את/ה משרתים במילואים? אם כן היכן? מתי צפוי להיות השירות הבא?
 10. באיזה דת את/אתה מאמינים?
 11. האם את/אתה אדם מסורתי-דתי (שומר שבת ליהודים)?
 12. האם אתה אדם מוגבל? אם כן במה? (למעט בהסכמה כאשר נאמר מראש שאין חובה להשיב ולצורך קיום הכללים לעידוד העסקת עובדים עם מוגבלויות).
 13. מה הנטייה המינית שלך?
 14. האם אתה/את נשוי?
 15. האם את בהריון?
 16. האם בת הזוג שלך בהריון?
 17. האם יש לך ילדים? באיזה גילאים?
 18. האם אתם עוברים טיפולי פוריות, הפריה חוץ חופית, העזרות בפונדקאות או משהו דומה?
 19. יש לך עבר פלילי?
 20. היית חולה במחלות כלשהן לאחרונה? איזה תרופות אתה נוטל?

(אין המפורט לעיל מהווה ייעוץ משפטי ואין הוא מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני בהתאם לסוגייה שעל הפרק)

שיתוף
נמנה על המובילים בתחום ההגנה על הפרטיות, המידע האישי, אבטחת המידע וההתגוננות מפני מתקפת סייבר במשפט הישראלי. בנוסף לכך התמחה במקרקעין ומשפט מסחרי ועוסק אף בלשון הרע, זכויות יוצרים, חוזי IT, חתימה אלקטרונית, ליטיגציה מסחרית, התגוננות מפני תובענות ייצוגיות ודיני ספורט. משמש כבורר במסגרת סכסוכים עסקיים בתחום שונים, לרבות בתחום חוזים מסחריים, מקרקעין וספורט. חבר המועצה הציבורית להגנת הפרטיות במשרד המשפטים (2007-2012), יו"ר ועדת הגנת הפרטיות של לשכת עורכי-הדין בישראל (2006-2011), מרכז תחום הפרטיות בלשכה ונציג הלשכה בדיוני הכנסת בתחום הפרטיות, מאגרי מידע והאזנות סתר (2011-2015), חבר ועדת אנגלרד לבחינת השאלות הנוגעות לפרסום פרטים מזהים בפסקי דין והחלטות של בתי משפט (2011-היום). דיין בבית-הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי-הדין (2005-2010). מייסד הועדה למשפט וספורט בלשכת עורכי הדין והראשון שעמד בראשה (2003-2005), ועדה שפרסמה בחודש ספטמבר 2005 את דו"ח דן חי לשינויי חקיקה בתחום הספורט. מחלוצי העוסקים בתחום המשפט והספורט בארץ, תוך ייצוג עשרות רבות של ספורטאים, בעיקר כדורגלנים. מרצה מהחוץ במוסדות אקדמאים בנושא ההגנה על הפרטיות בישראל ודיני ספורט. תחומי עיסוק עיקריים: ייעוץ לבנקים, חברות ביטוח, בתי השקעות, חברות פיננסיות, חברות סלולר וארגוני בריאות בנושאי פרטיות, המידע האישי, אבטחת מידע ומוכנות למתקפת סייבר, כולל ייצוג בפני הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים (רמו"ט). ייצוג בהליכים משפטיים בתביעות בנושאי פרטיות, האזנת סתר, נתוני תקשורת, אינטרנט, לשון הרע, מסרים שיווקיים על-פי חוק התקשורת ('ספאם'), זכויות יוצרים וספורט, לרבות בתובענות ייצוגיות. ייצוג בעתירות לבג"ץ, עתירות מנהליות צווי מניעה וצווי עשה. ייעוץ בנושא החתימה האלקטרונית וייצוג בעלי זכויות יוצרים וסימני מסחר בעסקות רישוי והליכים משפטיים. ייצוג ספורטאים בפני אגודות ספורט, התאחדויות ואיגודי ספורט בארץ ובפני הארגונים המרכזים את ענפי הספורט בעולם.