ועדת השרים לחקיקה אישרה לאחרונה (06.06.2022) את תמיכת הממשלה בהצעת חוק פרטית של שלושה חברי הכנסת מסיעת תקווה חדשה, מיכל שיר סגמן, זאב בנימין בגין וצבי האוזר, המציעה לקבוע בחוק הגנת הפרטיות זכות לאדם לדרוש מחיקת מידע עליו המצוי במאגר מידע. עוד מוצע לכלול את החובה במסגרת סעיפי החוק, שחל עליהם הפיצוי ללא הוכחת נזק.

בהתאם להצעת החוק, שזכתה לתמיכה ועדת השרים, יוכל כל אדם לפנות לגוף המחזיק עליו מידע ולדרוש למחוק אותו בתוך 30 יום ממועד הגשת הבקשה. ההצעה אף קובעת מנגנון הקובע הוראות ביחס למשך אחזקת מידע במאגר מידע. כך נקבע בהצעה, כי בעת איסוף מידע למאגר מאדם, יש להודיע לו מה משך התקופה בה יוחזק המידע במאגר והמועד שבו תשלח לו בקשה לאישור מחדש להחזיק את המידע במאגר. עוד מוצע לקבוע בחוק כי בעת איסוף מידע למאגר מידע יש ליידע את האדם ממנו נאסף המידע בדבר זכותו לבקש את מחיקת המידע מהמאגר בצרוף המען שעליו לפנות אליו לצורך כך.

לחיזוק התיקון מוצע בו עוד לקבוע בפרק א’ לחוק הגנת הפרטיות, כי אחזקת מידע במאגר מידע בניגוד לתיקון המוצע, תהווה פגיעה בפרטיות לפי פרק א’ לחוק, אשר ניתן לתבוע בגינה פיצוי ללא הוכחת נזק של 50,000 ₪ וכפל הסכום במקרה בו מוכח כי הדבר נעשה בזדון.

שיתוף
mm
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה).