הדין הישראלי כולל חובות רבות הנוגעות לניהול מידע אישי בארגונים ובכך מחייב תאגידים לקיים תרבות ארגונית המיישמת את עקרונות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981- והתקנות מטעמו. בצל התקנות החדשות בנושא העברת מידע מהאזור הכלכלי האירופי, חובה זו אך מתרחבת ומטילה נטל כבד על ארגונים ישראלים תוך ייבוא חובות ועקרונות אירופיים.

במפגש הוובינר הצגנו את דרישות הדין הנוגעות לאופן ניהול המידע בארגון, בחנו מאפיינים ארגוניים נפוצים, כיצד אלו באים לידי ביטוי בדרישות הדין והצגנו עקרונות מנחים ליישום. בין הסוגיות שעלו, נכללו מאפייני ההסכמה הנדרשת ונוסחים מתאימים, מטרות שימוש נפוצות במידע ועקרון תאימות המטרה. כמו כן, בחנו את התקנות החדשות בנושא העברת המידע מהאזור הכלכלי האירופי, על מי הן חלות ומה הן החובות שהן מטילות.

צפייה מהנה!

שיתוף
mm
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה).