פרסום לשון הרע מתוך כוונה מראש לפגוע, יכול לעלות ביוקר. כך עולה מפסיקת בית משפט השלום בפתח-תקווה שניתנה בחודש אוגוסט 2020 ופורסמה רק עתה (13.9.20). בית המשפט קיבל את טענתה של התובעת כי הנתבע הפיץ אודותיה שקרים ופרסומי דיבה במטרה מראש להכפישה בציבור ולפגוע בה ובשמה הטוב. התובעת עמדה על כך שהפרסום נעשה בזדון ובמכוון, והמידע שנכתב אינו אמת ומהווה לשון הרע, כפי שנפסק בסופו של דבר.

ביום 29.3.18 הגישה ליזי דלרוצ’ה, ראש המועצה המקומית בגני תקווה, תביעת לשון הרע נגד שחר יניב בבית משפט השלום בפתח תקווה. התביעה הוגשה בעקבות פרסום בעיתון מקומי בשם “עיתון תנועת “כוח לשנות” בראשות יניב שחר”.

הנתבע טען כי מדובר בתביעת השתקה שנועדה לשלול את זכותו להביע את התנגדותו כנגד התובעת במסגרת הזכות לחופש הביטוי, וכן למנוע ממנו להתמודד מולה באופן לגיטימי, לקראת מערכת הבחירות הסמוכה למועד הפרסום. בנוסף טען כי יש להחיל את הגנת האמת בפרסום, וכן כי עומדת לו הגנת תום הלב.

הפרסומים האמורים כללו מלל המייחס לנתבעת מינויים לא כשרים, מכרזים תפורים, ניהול חובבני ועוד. יתרה מזאת, כלל הנתבע בפרסומיו קריקטורה בה נראית דמותה של התובעת לצד דמות שטנית, וכן קריקטורה של הנתבעת ישובה ברכב יוקרה הנישא על גבם של אנשים כפופים.

השופטת מרים קראוס קבעה כי פרסום שמטרתו להשפיל או לבזות ייחשב ללשון הרע, אף אם היה הפרסום אמת, ללא חשיבות למניע או לכוונה שמאחורי הפרסום. השופטת דחתה את טענת הנתבע כי הזכות לחופש הביטוי גוברת מול הזכות לשם טוב, כשמושא הביקור הוא איש ציבור. לעמדתה אינטרס ציבורי ראוי הוא כי תוצג ביקורת בדרך לגיטימית וראויה ולא דרך השפלה וביזוי. כמו כן, דחתה השופטת את טענת הנתבע כי עומדת לו הגנת אמת בפרסום. זאת לאור העובדה כי הנתבע לא הוכיח נכונות עובדתית בפרסומיו המייחסים לתובעת כשלים ו”קומבינות” על חשבון הציבור.

לבסוף השופטת קראוס פסקה כי התובעת הוכיחה כי קמה לה עילת תביעה מכוח עוולת לשון הרע, וכי אכן התקיים פרסום כאמור. משבוצע פרסום “לשון הרע” ואין למפרסם הגנה, יהיה על בית המשפט לקבוע את שיעור הפיצוי הנדרש. חוק איסור לשון הרע קובע כי פיצוי לפי חוק זה לא יעלה על 50,000 שקלים ללא הוכחת נזק. ברם, אם הוכח כי הפרסום נעשה בכוונה לפגוע, רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על כפל הסכום המצוין לעיל. בעקבות כך, קיבל בית המשפט את התביעה במלואה וחייב את הנתבע בסכום של 75,000 שקלים וכן הוצאות משפט בסך 10,000 שקלים.

תא”מ (פ”ת) 68702-03-18

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.