התופעה של תובעי ‘ספאם’ סידרתיים חוזרת על עצמה. מקרה נוסף שעלה לאחרונה (16.02.2021) בבית משפט השלום בפתח-תקווה הוביל לתוצאה לפיה העובדה לא תביא לדחיית התביעה, אבל תשפיע על גובה הפיצוי. מכאן שהפגיעה בתובע הסידרתי תהיה בכיסו.

המחלוקת בעניין שהיה בפני הרשמת מיכל בר, בעניין שבין ירון מאירי לגיא ברנע, הייתה בעיקר סביב הטענה כי התובע הוא תובע “סידרתי” ב’ספאם’. ביחס לכך הכריעה הרשמת בר: “עצם העובדה שתובע הוא “תובע סדרתי”, אין בה, כשלעצמה, כדי לפגום בתום ליבו” יחד עם זאת הוסיפה: “שיקול זה הינו שיקול לגיטימי להפחתת גובה הפיצוי, מצאתי לנכון להתחשב בו במסגרת קביעת גובה הפיצוי לתובע.”

בסיכום פסק-דינה, ובמכלול השיקולים הנוספים של העניין שהיה בפניה, ובין היתר כי ההודעות שנשלחו מקורם באתר אחר של הנתבע ולא באתר שבשירותיו התעניין התובע, פסקה הרשמת בר בגין משלוח 14 הודעות ללא הסכמה פיצוי כולל של 4,000 ש”ח וכן הוצאות בסך 1,800 ש”ח.

(תא”מ 18-05-43971 מאירי נ’ ברנע)

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.