18 במאי 2024 21:57

האם הסרת משתתף מקבוצה באפליקציה "Whatsapp" מהווה "פרסום", כהגדרתו בסעיף 2 לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965? בית המשפט השלום ברחובות השיב לאחרונה (16.08.2023) על שאלה זו בשלילה.

ההחלטה ניתנה במסגרת תביעה שהגיש מתאמן בקבוצת ספינינג כנגד מתאמנת אחרת, לאחר שזו הסירה את אותו ואת בת זוגו מקבוצת ה- Whatsapp, בה השתתף במשך שנה וחצי.

התובע טען, בין היתר, כי הסרתו בוצעה על רקע מחלוקת שבינו לבין חלק מחברי הקבוצה. במסגרת זו, חברי קבוצת ה- Whatsapp נחשפו להודעה אשר נשלחת באופן אוטומטי באמצעות מערכות האפליקציה, אשר מודיעה לחברי הקבוצה על עצם הסרת המשתתף. עוד טען, כי הסרתו בוצעה שלא כדין או ברשות המאמנת. לאור האמור, התובע טען כי הסרתו מהקבוצה עולה כדי לשון הרע.

מנגד, הנתבעת טענה, בין היתר, כי מדובר בתביעת השתקה שאינה מגלה עילה, וכי מעשה ההסרה אינו "פרסום" או "לשון הרע".

בפסק דינו, השופט ישראל פת סבר כי בנסיבות העניין חל קושי להוכיח כיצד הסרת התובע מקבוצת ה- Whatsappעולה כדי "פרסום", שכן הדרישה על פי סעיף 2 לחוק הינה כי הפרסום ייעשה בכתב, בעל פה או בכל צורה אחרת, קרי, על ידי מעשה אקטיבי.

לאור זאת, השופט סבר כי פעולת ההסרה איננה מהווה פרסום ואף לא פרסום פסיבי. יתרה מכך, סבר כי בהנחה והיה מדובר בפרסום, בנסיבות העניין אין כל קשר בין הסרת התובע מהקבוצה לבין גינוי, השפלה או ביזוי, ולכן התובע לא הוכיח כי הנתבעת אמרה או כתבה ביטוי כלשהו אשר עולה כדי פגיעה בשמו הטוב של התובע.

על כן, היות ולא הוכח כי הנתבעת פרסמה דבר שיש בו כדי לפגוע בתובע, נקבע כי יש לדחות את התביעה, ולחייב את התובע לשאת בתשלום שכ"ט והוצאות הנתבעת.

שתפו את הפוסט:

Facebook
Twitter
LinkedIn

דירוג האיכות של Dun's 100 לשנת 2024: משרד דן חי ושות' דורג שוב בקבוצת האיכות הראשונה בתחום הסייבר

דירוג האיכות של מדריך dun’s 100 פרסם את דירוג משרדי עורכי הדין לשנת 2024. בתחום הסייבר המדריך דירג, את משרד דן חי ושות', שוב, תחת ...

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה גילוי דעת בנושא איסוף מספרי תעודות זהות וצילום תעודות זהות

בעת האחרונה ישנה מגמה גוברת של בתי עסק הדורשים מהלקוח למסור מספר תעודת זהות לצורך מתן שירות, ולעיתים אף דורשים למסור צילום של תעודת הזהות ...

טיוטת מסמך מדיניות חדשה בנושא איסוף ושימוש במידע ביומטרי במקום העבודה

על רקע המגמה הגוברת בשימוש טכנולוגיות לזיהוי ביומטרי אשר נעשה על ידי ארגונים לצרכי בקרת נוכחות עובדיהם, הרשות להגנת הפרטיות פרסמה לאחרונה (15.02.2024) מסמך מדיניות ...

באירופה עובדים. ה-AI ACT אושר.

מאת : צוות דן חי הפרלמנט האירופי אישר (13.03.2024) את תקנות הבינה המלאכותית (AI ACT). המדובר בחקיקה הראשונה מסוגה בעולם ובאה להסדיר את הפיתוח ההפעלה ...
דילוג לתוכן