כאשר זוג מגיש תביעה על פגיעה בפרטיות הנובעת מחשיפת הקשר בניהם, פרסום התביעה יעצים את הפגיעה. מצד שני אין כל סיבה לחסות את פרטי הנתבעים. כך סבר לאחרונה (21.01.2021) בית משפט השלום בהרצליה, במסגרת בקשה לבטל צו איסור פרסום על כל פרטי התיק. ביהמ”ש הורה על צו איסור פרסום חלקי, כאשר שמות פרטי התובעים בתיק יוותרו חסויים.

התביעה נשוא הבקשה עניינה, כאמור, בטענה לפגיעה בפרטיות ובשם הטוב, תביעה שהוגשה באמצעות עורכי-הדין דן חי ורועי סננס ממשרד דן חי ושות’. התובעים הינם זוג מעורב, התובעת הינה יהודייה חרדיה לשעבר והנתבע הינו מוסלמי. השניים ביקשו לרכוש חופשה בחו”ל באמצעות הנתבעת (איסתא ישראל בע”מ) על-ידי נציגת שירות מטעמם, נתבעת נוספת. בתביעה נטען כי העובדה כי התובעים הינם זוג של יהודייה ומוסלמי לא מצאה חן בעיני הנציגה והיא העבירה פרטיהם לעמותה או שתיים, הנתבעות גם הן, על מנת שיפעלו להפרדת הזוג. העברת פרטיהם, נטען בכתב התביעה, הובילה לפגיעה חמורה בפרטיותם. עם הגשת התביעה האמורה, הוגשה על-ידי התובעים בקשה למתן צו איסור פרסום ובית המשפט נעתר לבקשה ונתן צו ארעי לחסות את פרטי התיק. לפני כחודש, הגיש כתב בעיתון גלובוס בקשה בהסכמת התובעים להסרה חלקית של צו איסור הפרסום, כך שזה יחול אך ורק על פרטיהם האישיים של התובעים ולא על כל פרטי התיק. הנתבעות התנגדו לבקשה בטענה כי יש לבחור או באיסור פרסום מלא או בפרסום מלא. מנגד, התובעים הגישו תגובה מנומקת מדוע יש טעמים מהותיים להשארת פרטיהם חסויים.

השופט גלעד הס קיבל את תגובת התובעים ונעתר לצו איסור פרסום חלקי, כאשר במלאכת האיזון בין זכות הפרטיות ואיסור לשון הרע לבין עקרון פומביות הדיון, קבע השופט כי קיימת “הצדקה של ממש לחסות את שמות התובעים בהליך”. כמו כן, השופט קבע כי הפגיעה בציבור מאי פרסום פרטי התובעים אינה גבוה. בנוסף, מתקיימים שני התנאים למתן צו איסור הפרסום: ראשית, פרסום פרטיהם של התובעים יהווה פגיעה מוחשית ונוספת בפרטיותם. שנית, מדובר בפגיעה חמורה ונרחבת יותר מזו שנעשה להם בכתב התביעה. משכך, קבע השופט כי מתן צו איסור פרסום על פרטי התובעים הינו מוצדק וראוי, כאשר ברצון הזוג לשמור על פרטיותם, בייחוד בנסיבות המקרה. השופט הורה על הסרת צו איסור פרסום כללי של התיק, אולם שמות פרטי התובעים יוותרו חסויים ופסק כי הנתבעים ישלמו לתובעים הוצאות בסך של 4,000 ש”ח.

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.