כידוע, בשנים האחרונות תופעת העבודה מרחוק תפסה תאוצה, שהתגברה אף יותר בעקבות התפרצות נגיף הקורונה. בכדי לגשר על פערי המרחק, פותחו אמצעים טכנולוגיים המאפשרים למעסיקים לבצע מעקב אחר תפוקת העובדים גם כאשר העבודה היא עבודה מרחוק.

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה ביום 25.12.2022 מסמך טיוטת הנחיה להערות הציבור בנוגע לתוכנות מעקב אחר עובדים. זאת במטרה לגבש את המדיניות הנהוגה היום במקום העבודה בהקשר הפגיעה בפרטיותו של העובד, לרבות בעת עבודה מרחוק.

מסמך הטיוטה נוגע לאותם מקרים בהם העבודה מהבית מהווה תחליף זמני או קבוע לעבודה ממקום העבודה, ולא למקרים בהם עבודה מחוץ למקום העבודה היא המתכונת הרגילה כמו למשל נהגים.

עיקר מסמך הטיוטה עוסק בעוצמת ההסכמה הנדרשת מהעובד ומעמדה בהתאם ליחסי הכוחות במקרים של ניטור עבודה במדרג משתנה לפי החדירה לפרטיות, ממעקב אחר זמני שימוש בפלטפורמות של העבודה ועד למצלמות ומיקרופונים פתוחים. זאת על פי חלוקה ל-3 קבוצות המדרגות את עוצמת החדירה לפרטיות: מעקב שאינו פוגעו בפרטיות העובד, מעקב בו הפגיעה בפרטיות היא מועטה, מעקב הפוגע בפרטיות ברמה גבוה במיוחד.

הרשות מכירה בצורך לפקח על העובדים מתוקף החוק והזכות הקניינית של המעסיק תחת הפררוגטיבה הניהולית שלו, וזאת גם על ידי אמצעים דיגיטליים טכנולוגים. עם זאת, בכדי להתאים את דיני הגנת הפרטיות לאותן פעולות, מסמך הטיוטה קובע מספר חובות שיחולו על המעסיקים. משכך, מסמך הטיוטה קובע כי על המעסיק הנטל להוכיח שהפעלת המעקב אחר העובד נעשית בתום לב, תוך גילוי ושקיפות לעובד, באופן לגיטימי, במידתיות ובצמידות למטרה.

כמו כן, מסמך הטיוטה מרחיב את חובת היידוע שמנויה בסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות. זאת כאשר רוחב חובת היידוע לעובד, וכן עוצמת ההסכמה הנדרשת תהיה בהתאם לחומרת הפגיעה בפרטיות שנגזרת מהמעקב, על פי 3 הקבוצות לעיל. בנוסף, הרשות מתייחסת לביקורת השנתית שנועדה למנוע צבירת מידע עודף, וממליצה לבצע ביקורות דחופות יותר.

בטרם אימוץ פתרון המעקב, הרשות ממליצה לבצע תסקיר שיעריך וינהל את סיכוני הפגיעה בפרטיות ביחס להשפעת המעקב על פרטיותו של העובד.

לסיכום, מסמך הטיוטה מעידה על כוונת הרשות לעדכן את מדיניות פרטיות עובדים בהתאם להתקדמות הטכנולוגיות שבהן משתמשים המעסיקים. כמו כן, מסמך הטיוטה מביא לידי ביטוי התייחסות נוספת באשר לאופן ניהול המידע העודף.

שיתוף
mm
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה).