18 באפריל 2024 0:06

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה גילוי דעת בנושא איסוף מספרי תעודות זהות וצילום תעודות זהות

בעת האחרונה ישנה מגמה גוברת של בתי עסק הדורשים מהלקוח למסור מספר תעודת זהות לצורך מתן שירות, ולעיתים אף דורשים למסור צילום של תעודת הזהות עצמה. על רקע מגמה זו, הרשות להגנת הפרטיות פרסמה לאחרונה (17.03.2024) גילוי דעת בנושא. למעשה, מדובר בגרסה סופית לגילוי הדעת שפורסם בעבר כטיוטה להערות הציבור, בו הדגישה הרשות כי על בתי עסק להקפיד כי איסוף צילומי תעודות זהות של לקוחות בית העסק ייעשה רק במקרים חריגים המחייבים זאת.

גילוי הדעת מתאר כי ברשות התקבלו פניות רבות בנוגע למקרים בהם לצורך קבלת משלוח מבית העסק, הלקוח התבקש לאפשר לשליח לצלם את תעודות זהותו כתנאי לקבלת המוצר. בנוסף, התקבלו פניות ביחס למקרים בהם אנשים התבקשו לאפשר סריקה של תעודת זהות לצורך כניסה למקום מסוים, וכן פניות הנוגעות למקרים בהם לקוחות נדרשו למסור מספר תעודת זהות לצורך קבלת מידע כללי אשר אינו מצריך תהליך הזדהות.

תעודת זהות והספח המצורף לה מכיל מידע הכולל לצד תמונת תווי הפנים של בעל התעודה הנתונים הבאים: מספר תעודת הזהות, שם המשפחה, השם הפרטי והשמות הקודמים; שמות ההורים; תאריך הלידה ומקומה; המין; וכן תאריך הנפקת התעודה ותוקפה; המצב האישי (רווק, נשוי, גרוש, בן זוג בברית הזוגיות, פנוי או אלמן); המען; שם בן -הזוג ומספר תעודת הזהות שלו; שמות הילדים, מינם, תאריכי לידתם, מספר תעודת הזהות שלהם ואזרחותם ככל שהם אזרחי ישראל.

גילוי הדעת סוקר את עמדת הרשות ביחס ללגיטימיות ולחוקיות של דרישות אלו, בהתחשב ברגישות המידע ובהיקפו. להלן עיקרי עמדת הרשות אשר מוצגים במסמך:

  • יש להתייחס למספר תעודת זהות ולצילום תעודת זהות, כאל מידע מוגן לפי חוק הגנת הפרטיות, זאת מאחר ואלה עשויים להוות מפתח להשגת מידע אישי נוסף על האדם.
  • יש להימנע מלדרוש צילום של תעודת הזהות כולה, למעט במקרים חריגים בהם כלל המידע המופיע על גבי תעודת זהות דרוש לשם מתן השירות (למשל, בנק המחויב לפי חוק לאמת את פרטי הזיהוי של הלקוח באמצעות תעודת זהות ולשמור ברשותו העתק מהתעודה).
  • במקרים החריגים בהם נדרש צילום תעודת זהות, יש להסתפק בצילום החלק הקדמי בלבד, ללא הספח והחלק האחורי, זאת במטרה לצמצם את איסוף המידע הרגיש ופוטנציאל הפגיעה בפרטיות. ככל שישנם פרטים שאינם נדרשים לבית העסק, יש לאפשר ללקוח להסתיר או להשחיר פרטים מתעודת הזהות בעת מסירת הצילום.
  • ככל שנדרש לשמור את צילום תעודת הזהות במאגרי המידע בית העסק, יש להשחיר פריטי מידע שאינם נחוצים לצורך מתן השירות, ולתת על כך את הדעת כבר בעת ההחלטה לאסוף את צילום תעודת הזהות.
  • יש לפעול במידתיות, כך למשל במקרים בהם נדרש לאמת את זהותו של אדם לצורך מתן שירות, יש להקפיד כי אמצעי האימות יהיה זה שפגיעתו בפרטיות פחותה (כגון אימות באמצעות קוד שנשלח ללקוח).
  • ככל שבית העסק דורש מלקוח למסור צילום תעודת הזהות לצורך קבלת שירות, עליו לציין זאת בפני הלקוח מראש, וזאת גם כאשר הדרישה מבוצעת בפועל על ידי חברת השליחויות. בנוסף, עליו לפרט האם חלה עליו חובה חוקית לדרישה זו או שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו, וכן לפרט מה המטרה שלשמה מבוקש המידע, למי יימסר המידע ומטרות המסירה.
  • מובהר כי כאשר נאסף מספר תעודת זהות או צילום תעודת זהות לצורך זיהוי בקבלת שירות כלשהו, חל איסור לעשות שימוש במידע בניגוד למטרת האיסוף.

לסיכומו של דבר, גילוי הדעת מחזק שוב את עמדת הרשות אשר מדגישה כי יש להקפיד שאיסוף מספר תעודת זהות או צילום תעודות זהות ייעשה רק במקרים המחייבים זאת, ואף במקרים כאמור, יש לתת עדיפות למנגנוני זיהוי אחרים שפגיעתם בפרטיותו של הלקוח פחותה.

שתפו את הפוסט:

Facebook
Twitter
LinkedIn

דירוג האיכות של Dun's 100 לשנת 2024: משרד דן חי ושות' דורג שוב בקבוצת האיכות הראשונה בתחום הסייבר

דירוג האיכות של מדריך dun’s 100 פרסם את דירוג משרדי עורכי הדין לשנת 2024. בתחום הסייבר המדריך דירג, את משרד דן חי ושות', שוב, תחת ...

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה גילוי דעת בנושא איסוף מספרי תעודות זהות וצילום תעודות זהות

בעת האחרונה ישנה מגמה גוברת של בתי עסק הדורשים מהלקוח למסור מספר תעודת זהות לצורך מתן שירות, ולעיתים אף דורשים למסור צילום של תעודת הזהות ...

טיוטת מסמך מדיניות חדשה בנושא איסוף ושימוש במידע ביומטרי במקום העבודה

על רקע המגמה הגוברת בשימוש טכנולוגיות לזיהוי ביומטרי אשר נעשה על ידי ארגונים לצרכי בקרת נוכחות עובדיהם, הרשות להגנת הפרטיות פרסמה לאחרונה (15.02.2024) מסמך מדיניות ...

באירופה עובדים. ה-AI ACT אושר.

מאת : צוות דן חי הפרלמנט האירופי אישר (13.03.2024) את תקנות הבינה המלאכותית (AI ACT). המדובר בחקיקה הראשונה מסוגה בעולם ובאה להסדיר את הפיתוח ההפעלה ...
דילוג לתוכן