זכות העיון במידע המצוי במאגרי מידע על הפרק. הרשות להגנת הפרטיות מתכוונת ליזום בקרוב קמפיין רחב לעודד את הציבור לפנות ולבקש לעיין במידע אודותיהם המצוי במאגרי המידע שבידי ארגונים שונים, גורמים ציבוריים ופרטיים כאחד.

כפי שנודע לאחרונה (24.05.2023) מתכוונת הרשות לעודד את הציבור לעשות שימוש בזכות הקבועה בסעיף 13(א) לחוק הגנת הפרטיות, הקובע כי "כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע". עוד נקבע בחוק כי ככל ובקשה לעיון במידע לא תענה בתוך 30 יום ממועד הבקשה, יכול המבקש להגיש תביעה לבית המשפט השלום המוסמך ולבקש ממנו להורות לבעל מאגר המידע לבצע את בקשת העיון במידע.

זכות העיון הינה אחת הזכויות הקיימות אף בתקנות הגנת המידע האירופאיות (GDPR) וחיזוק ההערכות לקיומה והשימוש בה הינו חלק מהמאמץ להפגין לרשויות באירופה, עד כמה משטר המידע בישראל דומה לזה של אירופה, כחלק מהליך הבדיקה שמבצעים האירופאים ביחס למשטר המידע בישראל, במטרה להחליט אם להמשיך את תוקפה של ההחלטה משנת 2011 לפיה משטר המידע בישראל מספק דיו, כדי לאפשר העברת מידע אישי מאירופה לישראל.

בהמשך למהלכים לעודד את השימוש בזכות העיון מתכוונת הרשות אף לבחון, במסגרת פיקוחי רוחב שהיא עורכת באופן שוטף, את ההערכות של הגופים השונים לקיומה של זכות העיון כמו גם הזכות לתקן את המידע. הזכות לבקש את תיקון המידע נקבעה בסעיף 14(א) לחוק, לפיו "אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע, ואם הוא תושב חוץ – למחזיק מאגר המידע, בבקשה לתקן את המידע או למוחקו."

שיתוף
mm
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה).