18 במאי 2024 22:21

זכות העיון במידע המצוי במאגרי מידע על הפרק. הרשות להגנת הפרטיות מתכוונת ליזום בקרוב קמפיין רחב לעודד את הציבור לפנות ולבקש לעיין במידע אודותיהם המצוי במאגרי המידע שבידי ארגונים שונים, גורמים ציבוריים ופרטיים כאחד.

כפי שנודע לאחרונה (24.05.2023) מתכוונת הרשות לעודד את הציבור לעשות שימוש בזכות הקבועה בסעיף 13(א) לחוק הגנת הפרטיות, הקובע כי "כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע". עוד נקבע בחוק כי ככל ובקשה לעיון במידע לא תענה בתוך 30 יום ממועד הבקשה, יכול המבקש להגיש תביעה לבית המשפט השלום המוסמך ולבקש ממנו להורות לבעל מאגר המידע לבצע את בקשת העיון במידע.

זכות העיון הינה אחת הזכויות הקיימות אף בתקנות הגנת המידע האירופאיות (GDPR) וחיזוק ההערכות לקיומה והשימוש בה הינו חלק מהמאמץ להפגין לרשויות באירופה, עד כמה משטר המידע בישראל דומה לזה של אירופה, כחלק מהליך הבדיקה שמבצעים האירופאים ביחס למשטר המידע בישראל, במטרה להחליט אם להמשיך את תוקפה של ההחלטה משנת 2011 לפיה משטר המידע בישראל מספק דיו, כדי לאפשר העברת מידע אישי מאירופה לישראל.

בהמשך למהלכים לעודד את השימוש בזכות העיון מתכוונת הרשות אף לבחון, במסגרת פיקוחי רוחב שהיא עורכת באופן שוטף, את ההערכות של הגופים השונים לקיומה של זכות העיון כמו גם הזכות לתקן את המידע. הזכות לבקש את תיקון המידע נקבעה בסעיף 14(א) לחוק, לפיו "אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע, ואם הוא תושב חוץ – למחזיק מאגר המידע, בבקשה לתקן את המידע או למוחקו."

שתפו את הפוסט:

Facebook
Twitter
LinkedIn

דירוג האיכות של Dun's 100 לשנת 2024: משרד דן חי ושות' דורג שוב בקבוצת האיכות הראשונה בתחום הסייבר

דירוג האיכות של מדריך dun’s 100 פרסם את דירוג משרדי עורכי הדין לשנת 2024. בתחום הסייבר המדריך דירג, את משרד דן חי ושות', שוב, תחת ...

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה גילוי דעת בנושא איסוף מספרי תעודות זהות וצילום תעודות זהות

בעת האחרונה ישנה מגמה גוברת של בתי עסק הדורשים מהלקוח למסור מספר תעודת זהות לצורך מתן שירות, ולעיתים אף דורשים למסור צילום של תעודת הזהות ...

טיוטת מסמך מדיניות חדשה בנושא איסוף ושימוש במידע ביומטרי במקום העבודה

על רקע המגמה הגוברת בשימוש טכנולוגיות לזיהוי ביומטרי אשר נעשה על ידי ארגונים לצרכי בקרת נוכחות עובדיהם, הרשות להגנת הפרטיות פרסמה לאחרונה (15.02.2024) מסמך מדיניות ...

באירופה עובדים. ה-AI ACT אושר.

מאת : צוות דן חי הפרלמנט האירופי אישר (13.03.2024) את תקנות הבינה המלאכותית (AI ACT). המדובר בחקיקה הראשונה מסוגה בעולם ובאה להסדיר את הפיתוח ההפעלה ...
דילוג לתוכן