הרשות להגנת הפרטיות פרסמה לאחרונה (12.06.2023) כי משרד התחבורה הפר את הוראות חוק הגנת הפרטיות לאחר שלא הקפיד על זיהוי מספק לפני מסירת מידע בדבר אחזקת רישיון נהיגה.

כזכור, זו הפעם השנייה שהרשות קובעת כי משרד התחבורה הפר את הוראות חוק הגנת הפרטיות, שכן בתחילת השנה קבעה הרשות כי המשרד הפר את החוק כאשר העביר מאגר תמונות ביומטריות לידי משרד ראש הממשלה, וזאת תוך הימנעות ממחיקת המאגר שהחזיק על אף שהתחייב לעשות כן. כך, הפך משרד התחבורה למשרד ממשלתי שהפר את חוק הגנת הפרטיות והתקנות שהותקנו מכוחו.

הרקע לקביעת הרשות הינו הליך פיקוח שביצעה כמענה למספר פניות שהתקבלו, בנוגע לשימוש לרעה של ישיבות חרדיות במוקד השירות ואתר האינטרנט של משרד התחבורה, על מנת לברר האם תלמידיהן מחזיקים ברישיון נהיגה. פרטים אלה התקבלו מהתלמיד במעמד הרישום  לצורך הצטרפות לישיבה, וכאמור נוצלו לרעה לצורך בירור האם התלמיד מחזיק ברישיון נהיגה, בירור שנעשה ללא הסכמתו.

במסגרת הליך הפיקוח שערכה, הרשות גילתה כי במערכות משרד התחבורה לא נעשה שימוש במנגנון זיהוי מספק לאימות זהותו של אדם. חולשת אבטחה זו, אפשרה לגלות האם אדם מחזיק ברישיון נהיגה, על ידי הזנת מספר תעודת זהות ושנת לידה בלבד, מה שגרם לפגיעה בפרטיות ולהפרת הוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות שהותקנו מכוחו.

כאמור, הרשות קבעה כי מידע הנוגע להחזקת רישיון הנהיגה, מהווה מידע מוגן לפי חוק הגנת הפרטיות, ולכל הפחות מהווה "ידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם". בנוסף, הרשות סברה כי מנגנון ההזדהות באתר משרד התחבורה אינו עומד בדרישות הוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות, וכן סברה כי מדובר במסירת מידע אודות אדם ללא הסכמתו.

על כן, הרשות קבעה כי מדובר בפגיעה מובהקת בפרטיותו של אדם, ויתרה מכך, קבעה כי מדובר "בפגיעה מהותית במהלך חייו של נושא המידע, בדרך של סילוקו מהישיבה בה הוא לומד, על כל המשתמע מכך". יחד עם זאת, יש לציין הרשות לא הודיעה על סנקציה כזו או אחרת כנגד משרד התחבורה.

שיתוף
mm
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה).