הרשות להגנת הפרטיות עושה סדר לקראת הבחירות הקרובות לרשויות המקומיות (30.10.2018). בהנחיה שפורסמה לאחרונה (10.07.2018) לקראת בחירות אלו, מרעננת הרשות את המגבלות החלות על שימוש במידע מפנקס הבוחרים ואת הנחיותיה ביחס לשימוש במידע אישי שאוספים המתמודדים או רשימותיהם.

במסגרת ההנחיה מדגישה הרשות גם את חובות אבטחת המידע החלות על המתמודדים והרשימות, כמו גם מגבלות על רכישת מידע מסוחרי מידע, הוראות חוק הגנת הפרטיות בנושא דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר והפצת רשימת חברי המפלגה או הסיעה למתמודדים בבחירות.

המידע המצוי בפנקס הבוחרים הינו מידע אישי רגיש, הנגזר ממרשם האוכלוסין ונמסר לסיעה במועצת הרשות המקומית או לנציג רשימת מועמדים, וזאת לצורך שתי מטרות בלבד: התמודדות בבחירות לרשויות המקומיות ויצירת קשר עם ציבור הבוחרים.

בפועל, השימושים בפנקס הבוחרים כוללים העברת מידע למטות הבחירות ולפעילים, טיוב נתונים והשלמתם על-ידי רכישת מידע מפולח ומאופיין, ביצוע סקרים, משלוח הודעות מוקלטות לבוחרים, המרצת בוחרים להגיע לקלפי ועוד.

פנקס הבוחרים כאמור הינו מאגר מידע, כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות. לכן, חלות עליו הוראות פרק ב' לחוק – הגנה על הפרטיות במאגרי מידע. במערכות בחירות קודמות עלה חשש כי רשימות בוחרים דלפו שלא כדין לגורמים פרטיים שונים, תוך פגיעה חמורה בפרטיות ציבור הבוחרים, דבר המהווה עבירה לפי הוראות החוק – ומכאן מסמך רענון הנהלים של הרשות.

חשוב לציין, כי על-פי חוק הגנת הפרטיות, בנסיבות מסוימות עלול השימוש במידע – שלא למטרה – להוות עבירה מנהלית עם קנס בצידה, ואף עבירה פלילית שדינה עד 5 שנות מאסר. לא זו אף זו, חוק הבחירות קובע אף הוא כי שימוש במידע למטרות אחרות גורר סנקציה שדינה מאסר עד שנתיים.

על-פי חוק הגנת הפרטיות, מוטלת על המתמודדים ורשימותיהם האחריות לאבטחת המידע שברשותם. תקנות אבטחת המידע שנכנסו לתוקף במאי השנה, מפרטות את עקרונות האבטחה הקשורים בניהול ושימוש במידע השמור, דוגמת פנקס הבוחרים.

שמירה על עקרונות אלה בעת שימוש במידע מפנקס הבוחרים ובעת שימוש במידע אישי, יסייעו בהגנה על הזכות לפרטיות והגנה על המידע האישי של אזרחי מדינת ישראל. 

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.