17 ביולי 2024 16:45

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה לאחרונה (14.09.2023) "מדריך פעולה להתקשרות עם ספקי מיקור חוץ", בהתאם לתקנה 15 לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017.

פרסום המדריך מהווה מעין תגובה של הרשות למגמה הגוברת בה מסתייעים ארגונים רבים, הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי, בנותני שירותים חיצוניים דרך ספקי מיקור חוץ אשר מקבלים גישה שוטפת למאגרי המידע של אותם ארגונים.

הרשות מדגישה כיצד משפיעה המגמה באופן משמעותי על התחומים השונים, לרבות תחום המשפט והטכנולוגיה, וזאת בעיקר נוכח הסיכונים הנובעים מעצם הנגשת המידע בארגון לגורם חיצוני, גורם זר. על כן, הרשות פרסמה מדריך פרקטי זה, אשר נועד לסייע לארגונים ליישם את הוראות תקנה 15.

כאמור, תקנה 15 קובעת, בין היתר, כי על בעל מאגר מידע אשר מתקשר עם נותני שירות חיצוניים, קרי, גורמים חיצוניים המהווים ספקי מיקור חוץ, לבחון את סיכוני אבטחת המידע הכרוכים במסגרת ההתקשרות, וזאת בטרם תחילת ההתקשרות. במסגרת זו, על בעל המאגר לכרות הסכם התקשרות עם ספק מיקור חוץ. מטרת ההסכם הינה להסדיר את חובות הפסק בכל הנוגע לתחומי הפרטיות ואבטחת המידע.

לצורך כך מתייחס המדריך בפירוט לתוכן ההסכם שבין בעל המאגר לבין ספק מיקור החוץ, וכן כולל שני נספים שנועדו לצורך שימוש בעל המאגר. נספח אחד מכיל שאלון עזר לבדיקת היבטי אבטחת המידע של הספק, והנספח השני מכיל שאלון מוצע לאופן ביצוע הבקרה התקופתית אצל הגורם החיצוני.

שתפו את הפוסט:

Facebook
Twitter
LinkedIn

העברת מידע לחו"ל – טיוטת גילוי דעת של הרשות להגנת הפרטיות

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה לאחרונה (08.07.2024) טיוטת גילוי דעת בנושא העברת מידע אל מחוץ לישראל, בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ ...

תוארך תקופת ההתיישנות בתביעות על פגיעה בפרטיות

מאת: צוות דן חי ברשת ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת החליטה לאחרונה (14.07.2024) להאריך את תקופת ההתיישנות עבור תביעות בגין פגיעה בפרטיות משנתיים לשבע ...

הרשות להגנת הפרטיות: המלצות שימוש בתגי איתור

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה לאחרונה (11.07.2024) המלצות לשימוש בטוח ומאוזן בתגי איתור, כגון AirTag של חברת אפל. מדובר בתגים המאפשרים למשתמשים לעקוב אחר מיקומם של ...

תיקון 14 לחוק הגנת הפרטיות: סמכות מתן צו הפסקת עיבוד מידע וצו מחיקת מאגר אושרה בוועדת חוקה

ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת מתקדמת לקראת סיום הכנת תיקון 14 לחוק הגנת הפרטיות לקריאה שנייה ושלישית. ביום ראשון האחרון (23.06.24) התקיים בוועדת החוקה ...
דילוג לתוכן