18 באפריל 2024 1:20

הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת: כך על המפלגות לנהוג בבחירות לכנסת ה-25

ברשות להגנת הפרטיות נערכים לבחירות הקרובות לכנסת ה-25, שיערכו ב-1 לנובמבר 2022. בפרסום שיצא לאחרונה (25.08.2022) קובעת הרשות כי על המפלגות לעמוד בהוראות חוק הגנת הפרטיות ובכלל זה בהוראות תקנות אבטחת המידע, שהותקנו מתוכו.

הרשות מדגישה בפרסום את עיקרון צמידות המטרה בכל הקשור לשימוש בספר הבוחרים, המופץ למפלגות לקראת הבחירות, ובכלל זה לעשות בו שימוש רק למטרת הבחירות, כפי שנקבע בחוק. בכלל זה, קובעת הרשות, כי על כל מפלגה לכלול בהסכם עם ספקי מיקור חוץ התייחסות ברורה ומפורשת למגבלות השימוש במידע מפנקס הבוחרים ולחובה להחזירו עם תום מערכת הבחירות.

פרסום הרשות כולל גם התייחסות למשלוח המסרים על-ידי המפלגות. בעניין זה מדגישה הרשות,  כי בעת משלוח דיוורים המבוססים על אפיון של הקבוצה לה נשלח הדיוור, יש לנהוג בהתאם להוראות פרק משנה ב' של פרק ב' לחוק הגנת הפרטיות, העוסק בדיוור ישיר, ובכלל זה לאפשר לנמענים להסיר עצמם מרשימת הדיוור.

הפרסום כולל עוד שורה של הוראות, ובין היתר דגש על החובה העולה מתקנות אבטחת המידע לדווח על אירוע אבטחת מידע, ככל ויהא חשש לאירוע מסוג זה; החובה להעביר תדרוך על אבטחת המידע והשמירה על הפרטיות לכל הפעילים שתהא להם הרשאת גישה למערכות המחשב של המפלגה, תוך החתמתם על מסמך המחייב אותם לשמור על אבטחת המידע וסודיות; בהתקשרות מיקור חוץ עם ספקים שתהא להם גישה למערכות המפלגה או שיועבר לו מידע אישי ממערכות אלו, לכלול פירוט בנוגע למידע שהספק רשאי לעשות בו שימוש והמטרות שלשמן השימוש מותר, סוג העיבוד המותר, משך ההתקשרות, אופן השבת המידע לידי המפלגה בסיום ההתקשרות וכלל ההוראות המחויבות בהתאם לתקנה 15 לתקנות אבטחת המידע ביחס להתקשרות עם ספק מיקור חוץ.

שתפו את הפוסט:

Facebook
Twitter
LinkedIn

דירוג האיכות של Dun's 100 לשנת 2024: משרד דן חי ושות' דורג שוב בקבוצת האיכות הראשונה בתחום הסייבר

דירוג האיכות של מדריך dun’s 100 פרסם את דירוג משרדי עורכי הדין לשנת 2024. בתחום הסייבר המדריך דירג, את משרד דן חי ושות', שוב, תחת ...

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה גילוי דעת בנושא איסוף מספרי תעודות זהות וצילום תעודות זהות

בעת האחרונה ישנה מגמה גוברת של בתי עסק הדורשים מהלקוח למסור מספר תעודת זהות לצורך מתן שירות, ולעיתים אף דורשים למסור צילום של תעודת הזהות ...

טיוטת מסמך מדיניות חדשה בנושא איסוף ושימוש במידע ביומטרי במקום העבודה

על רקע המגמה הגוברת בשימוש טכנולוגיות לזיהוי ביומטרי אשר נעשה על ידי ארגונים לצרכי בקרת נוכחות עובדיהם, הרשות להגנת הפרטיות פרסמה לאחרונה (15.02.2024) מסמך מדיניות ...

באירופה עובדים. ה-AI ACT אושר.

מאת : צוות דן חי הפרלמנט האירופי אישר (13.03.2024) את תקנות הבינה המלאכותית (AI ACT). המדובר בחקיקה הראשונה מסוגה בעולם ובאה להסדיר את הפיתוח ההפעלה ...
דילוג לתוכן