אתגר הבחינות מרחוק בתקופה הקורונה: הרשות להגנת הפרטיות נותנת הכוונה בנושא. במסמך שפורסם לאחרונה (21.01.2021) מפרטת הרשות איך ראוי לנהוג בתקופת הבחינות תוך שמירה מרבית על פרטיות הנבחנים.

במסמך ארוך ומנומק ממליצה הרשות למוסדות להשכלה גבוהה על דרכי פעולה, אשר יסייעו להם לשמור על פרטיות הסטודנטים, בעת ביצוע הבחינה במתכונת של עריכת הבחינה מרחוק. הרשות הבהירה,  בין היתר, כי על המוסדות להשכלה גבוהה חלה חובה ליידע את הנבחנים מראש על מתכונת הבחינה ומשמעויותיה, לקבל את הסכמתם להיבחן במתכונת זו וכן לאפשר לסטודנט שירצה בכך להיבחן במתכונת חלופית, כאשר גם דחיית מועד הבחינה עד למועד שבו ניתן יהיה לקיימה באופן פרונטלי תחשב, לדעת הרשות, חלופה יעילה. המלצת הרשות היא כי על המוסדות להשכלה גבוהה לנקוט באמצעים אשר יפחיתו את סיכוני הפרטיות, כגון צמצום המידע בו אין עוד צורך, ביצוע תסקיר השפעה על פרטיות, ואבטחת המידע בהתאם להוראות הדין.

בין הדגשים של הרשות במסמך ישנה התייחסות גם למשך שמירת המידע. לדעת הרשות יש להקפיד על עיקרון צמידות המטרה ולא לשמור על המידע מעבר לנחוץ. כך, לדעת הרשות, התשובה לשאלה מהו המועד שבו המידע מפסיק לשרת את המטרה לשמה נאסף, נגזרת ממהות המידע. למשל, מידע אשר נועד לאמת את זהות הנבחן, כגון צילום תעודת זהות, הופך ככלל בלתי רלבנטי עם סיום תהליך ההזדהות. מידע אשר נאסף כדי להבטיח את טוהר הבחינה המקוונת, כגון צילומי וידאו, יהפוך לכאורה בלתי רלבנטי כאשר אין טענת העתקה או מרמה. מכאן מידע מסוג זה יש למחוק, בין היתר מכוח החובה הקיימת בתקנות אבטחת המידע, שלא להחזיק מידע שאין עוד הצדקה לאחזקתו.

לסיכום קובעת הרשות: “התקופה הנוכחית מציבה אתגרים רבים למוסדות להשכלה גבוהה ולסטודנטים המבקשים להמשיך ולקיים לימודים בתקופה של סגרים וריחוק חברתי. מובן הצורך במציאת פתרונות יצירתיים ללימודים מרחוק ולקיום בחינות באופן שאינו פרונטלי, וזאת תוך שמירה על טוהר הבחינה, לשם קיום רמה אקדמית נאותה ושמירת עקרון החופש האקדמי. עם זאת לאמצעים טכנולוגיים לשמירה על טוהר הבחינה ישנה השפעה ניכרת על פרטיות הסטודנטים, ועל כן יש להקפיד וליישם את ההוראות וההנחיות שבמסמך זה ובדין הכללי, בכדי להגן על המידע האישי של הסטודנטים ועל פרטיותם.”

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.