אפליקציות התשלומים תחת הזרקור של הרשות להגנת הפרטיות. במסמך שפרסמה הרשות להערות הציבור (04.11.2020), נכללות המלצות המבטאות את הדרך האופטימלית, לדעת הרשות, ליישום הוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות מכוחו באפליקציות אלה. לעיתים, נדמה, שהפרשנות של הרשות מרחיקה ממילות החוק עד כי ראוי היה לשנותו.

בשנים האחרונות נכנסו לשוק אפליקציות להעברת כספים בין יחידים ואמצעים מתקדמים לתשלום בבתי עסק באמצעות הטלפון החכם. אמצעים אלו אוספים מידע רגיש על אודות המשתמשים, כגון מספר תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי, חשבון בנק, מידע ביומטרי, אישיותם של המשתמשים, אורח חייהם, העדפותיהם ועוד. לדעת הרשות להגנת הפרטיות יש להבטיח כי השימוש באמצעים אלו ובמידע הנאסף על-ידם ייעשה באופן המגן על פרטיותם של המשתמשים, ושמאפשר להם לשלוט במידע.

לאחר בחינה של מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של האפליקציות המרכזיות הפועלות כיום בשוק הישראלי ממליצה הרשות לבצע בהם את השינויים הבאים:

  1. פירוט כלל הרשאות הגישה למכשיר הנייד המבוקשות ומידת נחיצותן לעצם הפעלת השירות במסגרת רישום ושימוש באמצעים האמורים. ביחס להרשאות גישה שאינן מחויבות לעצם הפעלת השירות, יש לקבל הסכמה מפורשת ואקטיבית.
  2. הליך קבלת ההסכמה לשימוש בקבצי עוגיות ייעשה באופן נפרד ותוך הצגת הסבר ביחס להשלכות מתן ההסכמה לשימוש בקבצים.
  3. כל שינוי מהותי בסוג או בזהות הטכנולוגיות בהן נעשה שימוש במסגרת אמצעי התשלום, יוצג למשתמשים לצורך קבלת הסכמה אקטיבית מחודשת מטעמם, תוך פירוט המשמעויות וההשלכות האפשרויות של השינוי על פרטיותם.
  4. הכללת פירוט זכויות משתמשים במידע הנאסף אודותיהם וביחס לגורלו של מידע זה לאחר סיום ההתקשרות. הרשות ממליצה כי בקשת ההתנתקות תוביל גם להפסקת השימוש במידע ועיבודו לצרכים מסחריים ותהא רק למען צרכים משפטיים.
שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.