17 ביולי 2024 17:08

הרשות להגנת הפרטיות ממליצה: מינוי ממונה הגנה על הפרטיות

הרשות להגנת הפרטיות ממליצה במסמך שפורסם לאחרונה (25.01.2022) על כך שכל ארגון ימנה ממונה על הגנת הפרטיות. ההמלצה מופנית לארגונים וחברות מכלל מגזרי המשק וכוללת את פרוט דרישות התפקיד, לדעת הרשות. המסמך מספק לארגונים ולמשק סט כלים וקווים מנחים בכל הנוגע לתחומי האחריות של ממונה על הגנת הפרטיות בארגון, תחומי הידע וההכשרה הנדרשים ממי שמכהן בתפקיד זה וכן מתייחס למעמדו המיוחד בארגון.

הרשות סבורה, כעולה מהמסמך שפורסם, כי על מנת לוודא עמידה בהוראות דיני ההגנה על מידע אישי ולשפר את מידת ההגנה על הפרטיות, ראוי למנות בארגון ממונה הגנה על הפרטיות, שיופקד על יישום דיני ההגנה על מידע אישי בארגון. תפקידו המרכזי של הממונה לדעת הרשות הוא להביא להפנמה של עקרונות ושיקולי פרטיות בתהליכי העבודה בארגון ולסייע לארגון במימוש אחריותו וחובותיו לפי דיני הגנת הפרטיות.

הפרקטיקה של מינוי ממונה הגנת פרטיות נושאת בחובה, לדעת הרשות, יתרונות רבים גם לארגונים וגם לציבור. הרשות מצביעה על כך שהדבר עולה בקנה אחד עם האינטרסים הכלכליים של ארגונים במשק, שכן היכולת להגן על המידע האישי של הלקוחות או אנשים עליהם מחזיק הארגון במידע, הינה בעלת חשיבות כלכלית מובהקת. עוד סבורה הרשות כי מינוי ממונה הגנת פרטיות יאפשר גם לציבור הלקוחות לרכוש אמון באשר לטיפול הארגון במידע האישי שלהם, ביודעם כי הארגון נקט ונוקט צעדים ממשיים לצמצום הסיכון לפגיעה בפרטיותם.

במסמך ההמלצות מתייחסת הרשות להגנת הפרטיות להיקף תפקידו של הממונה, אשר ייקבע על פי מורכבות פעולות עיבוד הנתונים המתבצעות בארגון ובהתאם לגודלו. כמו כן, התפקידים והמשימות שמומלץ שיהיו תחת טיפולו של ממונה הגנה על הפרטיות הם, בין היתר, הסדרת תהליכי ניהול מידע, פיקוח ובקרה והדרכה והטמעה.

על מנת שממונה ההגנה על הפרטיות יוכל לממש את אחריותו באופן מיטבי, מציינת הרשות כי יש לתת את הדעת לנושא סמכויותיו ועצמאותו של הממונה. כמו כן, נדרשים לו ידע והכשרה רלוונטיים. מומחיותו של ממונה ההגנה על הפרטיות נדרשת להיות משולבת, כך שתאפשר לו הבנה מיטבית של התהליכים בארגון ברמה הטכנולוגית והעסקית לצד יכולת לבחון את התאמתם לדרישות החוק ולמדיניות הארגון.

לפרטים על שרות ממונה פרטיות במיקור חוץ ראו חברת DPI group:

https://dpigrp.com/he

שתפו את הפוסט:

Facebook
Twitter
LinkedIn

העברת מידע לחו"ל – טיוטת גילוי דעת של הרשות להגנת הפרטיות

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה לאחרונה (08.07.2024) טיוטת גילוי דעת בנושא העברת מידע אל מחוץ לישראל, בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ ...

תוארך תקופת ההתיישנות בתביעות על פגיעה בפרטיות

מאת: צוות דן חי ברשת ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת החליטה לאחרונה (14.07.2024) להאריך את תקופת ההתיישנות עבור תביעות בגין פגיעה בפרטיות משנתיים לשבע ...

הרשות להגנת הפרטיות: המלצות שימוש בתגי איתור

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה לאחרונה (11.07.2024) המלצות לשימוש בטוח ומאוזן בתגי איתור, כגון AirTag של חברת אפל. מדובר בתגים המאפשרים למשתמשים לעקוב אחר מיקומם של ...

תיקון 14 לחוק הגנת הפרטיות: סמכות מתן צו הפסקת עיבוד מידע וצו מחיקת מאגר אושרה בוועדת חוקה

ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת מתקדמת לקראת סיום הכנת תיקון 14 לחוק הגנת הפרטיות לקריאה שנייה ושלישית. ביום ראשון האחרון (23.06.24) התקיים בוועדת החוקה ...
דילוג לתוכן