הרשות להגנת הפרטיות ממליצה במסמך שפורסם לאחרונה (25.01.2022) על כך שכל ארגון ימנה ממונה על הגנת הפרטיות. ההמלצה מופנית לארגונים וחברות מכלל מגזרי המשק וכוללת את פרוט דרישות התפקיד, לדעת הרשות. המסמך מספק לארגונים ולמשק סט כלים וקווים מנחים בכל הנוגע לתחומי האחריות של ממונה על הגנת הפרטיות בארגון, תחומי הידע וההכשרה הנדרשים ממי שמכהן בתפקיד זה וכן מתייחס למעמדו המיוחד בארגון.

הרשות סבורה, כעולה מהמסמך שפורסם, כי על מנת לוודא עמידה בהוראות דיני ההגנה על מידע אישי ולשפר את מידת ההגנה על הפרטיות, ראוי למנות בארגון ממונה הגנה על הפרטיות, שיופקד על יישום דיני ההגנה על מידע אישי בארגון. תפקידו המרכזי של הממונה לדעת הרשות הוא להביא להפנמה של עקרונות ושיקולי פרטיות בתהליכי העבודה בארגון ולסייע לארגון במימוש אחריותו וחובותיו לפי דיני הגנת הפרטיות.

הפרקטיקה של מינוי ממונה הגנת פרטיות נושאת בחובה, לדעת הרשות, יתרונות רבים גם לארגונים וגם לציבור. הרשות מצביעה על כך שהדבר עולה בקנה אחד עם האינטרסים הכלכליים של ארגונים במשק, שכן היכולת להגן על המידע האישי של הלקוחות או אנשים עליהם מחזיק הארגון במידע, הינה בעלת חשיבות כלכלית מובהקת. עוד סבורה הרשות כי מינוי ממונה הגנת פרטיות יאפשר גם לציבור הלקוחות לרכוש אמון באשר לטיפול הארגון במידע האישי שלהם, ביודעם כי הארגון נקט ונוקט צעדים ממשיים לצמצום הסיכון לפגיעה בפרטיותם.

במסמך ההמלצות מתייחסת הרשות להגנת הפרטיות להיקף תפקידו של הממונה, אשר ייקבע על פי מורכבות פעולות עיבוד הנתונים המתבצעות בארגון ובהתאם לגודלו. כמו כן, התפקידים והמשימות שמומלץ שיהיו תחת טיפולו של ממונה הגנה על הפרטיות הם, בין היתר, הסדרת תהליכי ניהול מידע, פיקוח ובקרה והדרכה והטמעה.

על מנת שממונה ההגנה על הפרטיות יוכל לממש את אחריותו באופן מיטבי, מציינת הרשות כי יש לתת את הדעת לנושא סמכויותיו ועצמאותו של הממונה. כמו כן, נדרשים לו ידע והכשרה רלוונטיים. מומחיותו של ממונה ההגנה על הפרטיות נדרשת להיות משולבת, כך שתאפשר לו הבנה מיטבית של התהליכים בארגון ברמה הטכנולוגית והעסקית לצד יכולת לבחון את התאמתם לדרישות החוק ולמדיניות הארגון.

שיתוף
mm
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה).