ביום 20.12.2022 פורסם מסמך גילוי דעת מטעם הרשות להגנת הפרטיות בנוגע לפרשנות המושגים "מידע" ו"ידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם", המנויים בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

כידוע, הגדרת המושגים "מידע" ו"ידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם" על פי הגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, מעט עמומים. על אף שהחוק אינו מגדיר את המושג "ידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם", גילוי הדעת מציג דוגמאות למצבים שהובאו בפסיקה ולמקרים שבהם תחול ההגדרה לעיל.

הגדרת המושג "מידע" על פי החוק, מתייחסת לנתונים הנוגעים לאדם מזוהה או אדם הניתן לזיהוי באמצעים סבירים, כמו למשל מספר זהות, מידע גנטי, טביעת אצבע ותמונת פנים.

גילוי הדעת מציג את פרשנות הרשות למונחים שבנדון. בין הדוגמאות לנתונים העונים להגדרה "ידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם", ושאינן מהוות רשימה סגורה כדברי הרשות, נמצאים: כתובת מגורים, מספר טלפון, פסילת מועמדות של אדם למשרה, מספר חשבון בנק, מספר כרטיס אשראי, קופת חולים שאליה משתייך אדם ופנייה של אדם לרשות ציבורית לצורך הגשת תלונה.

 

שיתוף
mm
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה).