במסגרת הליך פיקוח רוחבי, ביצעה הרשות להגנת הפרטיות ביקורת ב-28 גופים בתחום הביטוח, מתוכם נמצאו ליקויים הדורשים תיקון אצל 26 גופים. הממצאים מציגים תמונה עגומה של עמידת הסוכנויות בסטנדרט הפרטיות הנדרש, במיוחד על רקע היותן עסק המבוסס על מידע אישי רב.

בראייה רוחבית, מצאה הרשות כי הליקויים החמורים ביותר נמצאו ביחס לדרישות של עיבוד מידע אישי במיקור חוץ, כאשר רק 32% עמדו ברמה גבוהה, 32% ברמה בינונית ו-36% ברמה נמוכה. ליקויים בתחום זה נגעו בעיקר להסכמי התקשרות עם ספקי חוץ ופעולות פיקוח עליהם.

ליקויים חמורים נמצאו גם ביחס לעמידת הסוכנויות בדרישות אבטחת המידע ובדרישות הנוגעות לניהול מערך הבקרה הארגונית וממשל תאגידי. עם זאת, ראוי לציין לטובה את עמידתן של הסוכנויות ביחס לדרישות הנוגעות לניהול מאגרי המידע, לגביהן הוצגה תמונה מעודדת יותר עם 92% אשר עמדו בדרישות ברמה גבוהה.

בעקבות ממצאי הדו"ח החמורים, שוקלת הרשות לקיים הליך פיקוח רוחבי נוסף במגזר אשר מטרתו לבחון את השפעותיו של הדו"ח על הסוכנויות השונות.

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.