18 באפריל 2024 1:12

הרשות להגנת הפרטיות: איסוף מספרי תעודות זהות וצילום תעודות זהות רק במקרים חריגים

הרשות להגנת הפרטיות חוזרת לעסוק בנושא איסוף מספרי תעודות זהות. בגילוי דעת אשר פורסם לאחרונה (14.06.2023) הציגה הרשות להגנת הפרטיות את עמדתה ביחס לנושא איסוף מספרי תעודות זהות וצילום תעודות זהות להערות הציבור. גילוי הדעת דומה מאוד לעמדה שהוצגה, גם אז כטיוטה של הנחייה, בשנת 2012.

גילוי הדעת מציג כיצד בעת האחרונה, ישנה עלייה ניכרת ביחס לבתי העסק אשר דורשים מהלקוח למסור את מספר תעודת הזהות שלו, כתנאי לצורך מתן השירות. בעקבות העברת המידע שנתפס בעיני הציבור כרגיש, הרשות להגנת הפרטיות מביעה את עמדתה, תוך התחשבות ברגישות המידע ובהיקפו.

במקרים רבים אנו עדים לדרישה ברף גבוה יותר מצד בתי העסק, בה מספר תעודת הזהות לא מספיק, ואילו על מזמין השירות למסור צילום של תעודת הזהות עצמה. כך לדוגמא, ברשות  התקבלו מספר פניות הנוגעות למקרים בהם הלקוח התבקש לאפשר לשליח לצלם את תעודת הזהות שלו כתנאי לקבלת המוצר, וכן התקבלו פניות הנוגעות למקרים בהם אנשים התבקשו לאפשר סריקה של תעודת הזהות שלהם וזאת לצורך כניסה למקום מסוים. בנוסף, התקבלו פניות הנוגעות למקרים בהם נדרש לקוח למסור מספר תעודת זהות לצורך קבלת מידע כללי, שאינו מצריך כל תהליך הזדהות.

ככלל, ישנם שני מצבים בהם בית עסק יפנה ללקוח לקבלת מספר תעודת זהות או צילום תעודה זהות. ראשית, במצבים בהם מוטלת על בית העסק חובה חוקית לדרוש אימות על ידי הצגת נתונים אלו כתנאי נדרש לצורך מתן השירות, ואילו השני הו מצב בו בית העסק דורש לקבל פרטי מידע אלו מהלקוח מבלי שמוטלת עליו חובה חוקית לעשות כן.

גילוי הדעת של הרשות סוקר את עמדתה ביחס ללגיטימיות ולחוקיות של דרישות אלו, בהתחשב ברגישות המידע ובהיקפו.

להלן עיקרי עמדת הרשות המוצגים במסמך:

  • יש להתייחס למספר תעודת זהות ולצילום תעודת זהות, כאל מידע מוגן לפי חוק הגנת הפרטיות, זאת מאחר ואלה עשויים להוות מפתח להשגת מידע אישי נוסף על האדם.
  • יש להימנע מלדרוש צילום של תעודת הזהות כולה, למעט במקרים חריגים בהם כלל המידע המופיע על גבי תעודת זהות דרוש לשם מתן השירות. כך לדוגמא, בנק המחויב לפי חוק לאמת את פרטי הזיהוי של הלקוח באמצעות תעודת זהות ועליו לשמור ברשותו העתק מהתעודה, יהווה מקרה חריג העשוי להצדיק צילום תעודת הזהות.
  • ככל שבכוונת בית העסק לבקש מלקוח למסור צילום תעודת הזהות לצורך קבלת שירות או מוצר, עליו לציין זאת בפני הלקוח טרם השלמת הליך הרכישה. זאת, גם כאשר הדרישה מבוצעת בפועל על ידי חברת השליחויות הפועלת מטעמו של בית העסק. בנוסף, על בית העסק לפרט בפני הלקוח האם חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע או שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו, המטרה שלשמה מבוקש המידע, למי יימסר המידע ומטרות המסירה.
  • ככל שאדם מבקש להסתיר פרטים מסוימים בעת צילום תעודת הזהות שלו, ופרטים אלו אינם נדרשים לשם מתן השירות, יש לאפשר לו להסתירם.
  • טרם שמירת צילום תעודת זהות במאגרי החברה, יש להשחיר את כלל פריטי המידע שאינם נחוצים לשם מתן השירות.
  • ככל שמספר תעודת הזהות התבקש לצורך זיהוי הלקוח בעסקה ספציפית, והמספר נמסר על ידי הלקוח למטרה זו, אין לעשות בו שימוש למטרות אחרות.

לסיכומו של דבר, הרשות מדגישה כי על בתי עסק להקפיד שצילום תעודת זהות, תיעשה רק במקרים חריגים המחייבים זאת, ובמקרים אלו יש לאפשר ללקוח להסתיר את הפרטים שאינם רלוונטיים למטרת השירות. כאמור, גם במקרים בהם נדרש לאמת את זהותו, ישנם מנגנוני זיהוי אחרים כגון שליחת קוד אימות למספר הנייד של הלקוח.

שתפו את הפוסט:

Facebook
Twitter
LinkedIn

דירוג האיכות של Dun's 100 לשנת 2024: משרד דן חי ושות' דורג שוב בקבוצת האיכות הראשונה בתחום הסייבר

דירוג האיכות של מדריך dun’s 100 פרסם את דירוג משרדי עורכי הדין לשנת 2024. בתחום הסייבר המדריך דירג, את משרד דן חי ושות', שוב, תחת ...

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה גילוי דעת בנושא איסוף מספרי תעודות זהות וצילום תעודות זהות

בעת האחרונה ישנה מגמה גוברת של בתי עסק הדורשים מהלקוח למסור מספר תעודת זהות לצורך מתן שירות, ולעיתים אף דורשים למסור צילום של תעודת הזהות ...

טיוטת מסמך מדיניות חדשה בנושא איסוף ושימוש במידע ביומטרי במקום העבודה

על רקע המגמה הגוברת בשימוש טכנולוגיות לזיהוי ביומטרי אשר נעשה על ידי ארגונים לצרכי בקרת נוכחות עובדיהם, הרשות להגנת הפרטיות פרסמה לאחרונה (15.02.2024) מסמך מדיניות ...

באירופה עובדים. ה-AI ACT אושר.

מאת : צוות דן חי הפרלמנט האירופי אישר (13.03.2024) את תקנות הבינה המלאכותית (AI ACT). המדובר בחקיקה הראשונה מסוגה בעולם ובאה להסדיר את הפיתוח ההפעלה ...
דילוג לתוכן