הזכות להישכח גם בישראל? עדיין מוקדם לקבוע, אבל נראה שהמועד שבו הדבר ייקבע בחקיקה מתקרב. הצעת חוק פרטית של שלושה חברי הכנסת מסיעת תקווה חדשה, מיכל שיר סגמן, זאב בנימין בגין וצבי האוזר, מציעה לקבוע בחוק הגנת הפרטיות זכות לאדם לדרוש מחיקת מידע עליו המצוי במאגר מידע. עוד מוצע לכלול את החובה במסגרת סעיפי החוק, שחל עליהם הפיצוי ללא הוכחת נזק.

בהתאם להצעת החוק, שהונחה על שולחן הכנסת ביום 31 לינואר 2022 ופורסמה לאחרונה, יוכל כל אדם לפנות לגוף המחזיק עליו מידע ולדרוש למחוק אותו בתוך 30 יום ממועד הגשת הבקשה. ההצעה אף קובעת מנגנון הקובע הוראות ביחס למשך אחזקת מידע במאגר מידע. כך נקבע בהצעה, כי בעת איסוף מידע למאגר מאדם, יש להודיע לו מה משך התקופה בה יוחזק המידע במאגר והמועד שבו תשלח לו בקשה לאישור מחודש להחזיק את המידע במאגר. עוד מוצע לקבוע בחוק כי בעת איסוף מידע למאגר מידע יש ליידע את האדם ממנו נאסף המידע בדבר זכותו לבקש את מחיקת המידע מהמאגר בצרוף המען שעליו לפנות אליו לצורך כך.

גולת הכותרת של התיקון הינה ההצעה לקבוע בפרק א' לחוק הגנת הפרטיות, כי אחזקת מידע במאגר מידע בניגוד לתיקון המוצע, תהווה פגיעה בפרטיות לפי פרק א' לחוק, אשר ניתן לתבוע בגינה פיצוי ללא הוכחת נזק של 50,000 ₪ וכפל הסכום במקרה בו מוכח כי הדבר נעשה בזדון.

מציעי הצעת החוק מנמקים את הצעתם ברצון להביא לצמצום היקף המידע המוחזק במאגרי מידע, לאור מתקפות הסייבר הרבות על מאגרי מידע, המביאות לפרסום מידע אישי המצוי בהם. המציעים טוענים כי "לעיתים אדם שפרטיו נחשפו כלל לא מודע לפרסום, כי אין ביכולתו לעקוב היכן מידע אודותיו מצוי ואין לו אפשרות לבקש שמידע אודותיו יימחק. גם אם נעשתה בקשה מנושא המידע למחיקת המידע אין חובה חוקית רחבה על בעל מאגר מידע להיענות לבקשה. הצעת חוק זו נועדה לעגן בחקיקה את זכותו של אדם להגן על מידע אודותיו ואת זכותו לדרוש מחיקת מידע אודותיו ממאגר. הצעה זו תסייע לקדם ולבסס את השמירה על זכותו של אדם לפרטיות שהיא זכות יסודית וחשובה במשטר דמוקרטי".

שלושת חברי הכנסת מציעי ההצעה הם, כאמור, מסיעת תקווה חדשה, סיעתו של שר המשפטים גדעון סער. מכאן דומה כי סיכויי ההצעה לעבור גבוהים. יש הטוענים כי ההצעה באה על רקע דרישה שעלתה מקרב חברי וועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, לכלול בתיקון חוק הגנת הפרטיות שמקדמת הממשלה בימים אלו בכנסת (תיקון 14 לחוק) גם את הזכות להישכח. מכאן שהצעת החוק הפרטית תקודם כך, שהדיון בה ישולב במסגרת הדיון בתיקון 14 לחוק.

תיקון 14 לחוק מציע לצמצם את חובת רישום מאגרי המידע ולהרחיב את סמכויות הרשות להגנת הפרטיות. התיקון עבר בכנסת בקריאה ראשונה (24.01.2022) ובימים הקרובים (15.02.2022) עתידה ועדת חוקה חוק ומשפט להתחיל את הכנתו לקריאה שנייה ושלישית.

 

שיתוף
mm
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה).