17 ביוני 2024 0:29

הסוף לזכות לפרטיות על-פי ח"כ דודי אמסלם. אם זה לא היה קורה באמת, היה קשה להאמין. חבר הכנסת הנכבד מסיעת הליכוד הניח על שולחן הכנסת הצעת חוק פרטית, לפיה תבוטל האפשרות לבקש צו לחיסיון פסקי-דין והחלטות בתי משפט, מקום בו יש בהם פגיעה קשה בפרטיותו של אדם.

הצעת חוק בתי המשפט (תיקון – צווי איסור פרסום), התשפ"ג–2023 הונחה על שולחן הכנסת לאחרונה (13.03.2023) ובה מציע ח"כ אמסלם לבטל את האפשרות הקיימת בסעיף 70(ד) לחוק בתי המשפט, להגיש בקשה לחסות פסק-דין או החלטה של בית-משפט בשל פגיעה קשה בפרטיותו של המבקש. יתרה מכך מציע ח"כ אמסלם לאפשר ביטול של צווים שניתנו על בסיס זה בעבר.

בנימוקיו להצעה מפרט ח"כ אמסלם: "עד היום, לכאורה, מטרתם של צווי הפרסום הייתה הגנה על אינטרסים של הציבור, מניעת פגיעה בחקירה או בשמו הטוב וחייו של אדם. אולם, הלכה למעשה, המשטרה עושה שימוש הולך ומתרחב בצווי איסור פרסום, ובתי-המשפט מתפקדים כ"חותמת גומי" ומאפשרים לה לפעול במחשכים ולהגביל את השיח הציבורי. כך למעשה, המשטרה והפרקליטות "מצופפים שורות" על מנת לעשות שימוש לרעה בצווי איסור פרסום ודורשים הוצאתם דווקא במקרים החשובים ביותר שלציבור זכות מובהקת לדעת במה מדובר, שכן מטרתם היא לנסות לחפות על כשלים בחקירה. מוצע לצמצם את העילות לבקשה לצו איסור פרסום לפי סעיף 70(ד) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד–1984, כך שיוגבלו לעילות הספציפיות שלהלן: הגנה על בטחון המדינה, הגנה על נפגע עבירה שהוא קטין, הגנה על נפגע עבירת מין או אלימות חמורה כהגדרתם לפי חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א–2001, או לשם מניעת פגיעה בפרטיותו של אדם עם מוגבלות שכלית או של אדם עם מוגבלות נפשית".

בנימוקי ההצעה אין הסבר לסיבה לפיה מבקש מציע ההצעה לבטל את האפשרות להוציא צו איסור פרסום של פסקי-דין או החלטות של בתי-משפט בשל פגיעה קשה בפרטיותו של אדם. ההצעה מנמקת נימוקים שאינם קשורים לכך, באופן המראה על בורות או רשלנות של המציע.

במשרד המשפטים עובדת בימים אלו ועדת שמינה שר המשפטים, בראשה עומד השופט (בדימוס) יצחק אנגלרד, על הרחבת האפשרות לחסות פסקי דין והחלטות ביתי משפט בשל פגיעה בפרטיותו של אדם. לא נראה שההצעה של ח"ד אמסלם תילקח שם בחשבון.

שתפו את הפוסט:

Facebook
Twitter
LinkedIn

מסתמנת החלת חובה בחוק למינוי ממונה פרטיות בארגון

חובה למנוי ממונה הגנה על הפרטיות תחול גם בישראל. כך עולה מדיון שקיימה לאחרונה (05.06.2024) ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, במסגרת הדיונים על תיקון ...

הכנסת – מושב הקיץ 2024: תיקון 14 לחוק הגנת הפרטיות על הפרק

אם לא יחולו הפתעות כמו הכרזה על בחירות ופיזור הכנסת או אירוע דומה אחר, תיקון מספר 14 לחוק הגנת הפרטיות צפוי לעבור במהלך מושב הקיץ ...

דירוג האיכות של Dun's 100 לשנת 2024: משרד דן חי ושות' דורג שוב בקבוצת האיכות הראשונה בתחום הסייבר

דירוג האיכות של מדריך dun’s 100 פרסם את דירוג משרדי עורכי הדין לשנת 2024. בתחום הסייבר המדריך דירג, את משרד דן חי ושות', שוב, תחת ...

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה גילוי דעת בנושא איסוף מספרי תעודות זהות וצילום תעודות זהות

בעת האחרונה ישנה מגמה גוברת של בתי עסק הדורשים מהלקוח למסור מספר תעודת זהות לצורך מתן שירות, ולעיתים אף דורשים למסור צילום של תעודת הזהות ...
דילוג לתוכן