הצעת חוק פרטית של ח"כ בועז ביסמוט ושלום דנינו ממפלגת הליכוד, הונחה לאחרונה (09.01.2023) על שולחן הכנסת  ומציעה לאסור על פרסום הקלטות שמע שנעשו בסתר על-ידי אחד מהצדדים לשיחה, ככל ויהא בכך חשיפה של מידע רגיש של צדדים לשיחה או צד שלישי, כפי שהמושג מוגדר בחוק הגנת הפרטיות.

על פי לשון הצעת החוק,  ייאסר "פרסום הקלטה של אדם ברבים הנוגעת למידע רגיש כהגדרתו בפרק ב' לחוק הגנת הפרטיות". הגדרת מידע רגיש בחוק הגנת הפרטיות הינה רחבה מאוד, ולמעשה מכסה מנעד רחב מאוד של מידע על אדם. היא קובעת כי מידע רגיש הינם "נתונים על אישיותו של אדם, צנעת אישותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, דעותיו ואמונתו".

מציעי החוק מנמקים כי על פי נוסח חוק הגנת הפרטיות כיום, "על אף שיש מגוון רחב של התנהגויות שנחשבות פגיעה בפרטיות וישנם סעדים שונים למי שחדרו לפרטיותו, פרסום הקלטה של אדם ברבים הנוגעת למידע רגיש כהגדרתו בפרק ב' לחוק שלא בהסכמתו לא מעוגנת באופן ישיר כמעשה המהווה פגיעה בפרטיות ומקנה סעד. מדובר במצב בעייתי משום שהיכולת הטכנולוגית להקליט שיחות צריכה לשמש בעיקרה לשימור מידע לצרכים אישיים ולא לשם פרסומה ברבים באופן שעלול לפגוע בפרטיותו של אדם".

מהסיבה האמורה הוצע להוסיף להגדרה של מהי פגיעה בפרטיות גם מעשה של פרסום הקלטה של אדם ברבים, המכילה מידע רגיש כהגדרתו בחוק. בהתאם, הוצע גם לקבוע כי מעשה זה יהווה עוולה אזרחית ועבירה פלילית.

שיתוף
mm
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה).