הצעת חוק שהונחה על שולחן הכנסת לאחרונה (18.01.2016), עוסקת במניעת מצבים שבהם ספורטאי תלוי באגודה שבה התאמן ושיחק בנעוריו כאשר הוא איננו חתום על חוזה עימה. במסגרת ההצעה, הצעת חוק הספורט (תיקון – זכויות ספורטאים), התשע"ו-2016 של חברי הכנסת דב חנין, זוהיר בהלול, איתן כבל ועוד, מוצע כי יוגבלו המצבים בהם יש לשלם "פיצויי הכשרה" ובכך יתאפשר העברתו החופשית של ספורטאי בין אגודות באופן שלא יפגע בחופש העיסוק, וכן ידרוש מתן תשלום הוגן לכל אגודה אשר בה הוכשר הספורטאי.

הצעת החוק מציעה למעשה "ליישר קו" עם החקיקה המקובלת באירופה, לפיה פיצויי הכשרה ישולמו לספורטאי אשר מלאו לו 17 שנה וטרם מלאו לו 23 שנה. הרציונאל מאחורי טווח גילאים זה הינו הנחת יסוד לפיה לאחר גיל 23 כבר החזיר הספורטאי את השקעת האגודה אשר הכשירה אותו בכך שתרם לה מיכולותיו המקצועיות. מן העבר השני, הנחת היסוד בגיל 17 – גיל המינימום לפיצויי הכשרה, הינה כי ספורטאי מתחת לגיל זה נחשב לילד ומתאפשר לו לעבור בין אגודות ובתי ספר לספורט באופן חופשי.

בין ההגבלות המצויות בהצעת החוק, אודות הזכות לתשלום "פיצויי הכשרה", ניתן להבחין בפיצוי לספורטאי החתום על חוזה מקצועני ראשון באגודה שממנה מבקש לעבור או עומד לחתום על חוזה מקצועני ראשון באגודה שאליה הוא עובר או טרם חתם על חוזה מקצועני באגודה כלשהי. המשמעות היא, כי לא ישולמו פיצויי הכשרה לשחקן אשר שיחק כבר כשחקן מקצועי זמן מה. כמו כן, פיצויי הכשרה ישולמו לאגודה שאליה עובר הספורטאי ומציעה לו חוזה מקצועני, אשר אינו גורע מהחוזה שעליו הוא היה חתום באגודה הקודמת. קרי, לא ישולמו פיצויי הכשרה לקבוצה באם הורעו תנאי העסקתו של הספורטאי בעת ההעברה.

בנוסף, אגודה לא תהיה זכאית לפיצוי הכשרה כל עוד קיים חוב כספי כלפי הספורטאי וכן תתחייב להחתים את הספורטאי על חוזה מקצועני אשר אינו גורע מהחוזה שעליו היה חתום אם ההעברה לאגודה אחרת לא תצא לפועל. למעשה, סעיף זה יחייב את האגודה בה הוכשר הספורטאי לאפשר לספורטאי להיות חתום על חוזה וכך להתאמן או לשחק אם ברצונה לקבל פיצויי הכשרה על העברתו.

סקירה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

לקריאת הצעת החוק המלאה לחץ כאן.

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.