23 ביולי 2024 20:38

הצעת חוק: הגבלת מקרי "פיצויי הכשרה" והקלה במעבר ספורטאים בין אגודות

הצעת חוק שהונחה על שולחן הכנסת לאחרונה (18.01.2016), עוסקת במניעת מצבים שבהם ספורטאי תלוי באגודה שבה התאמן ושיחק בנעוריו כאשר הוא איננו חתום על חוזה עימה. במסגרת ההצעה, הצעת חוק הספורט (תיקון – זכויות ספורטאים), התשע"ו-2016 של חברי הכנסת דב חנין, זוהיר בהלול, איתן כבל ועוד, מוצע כי יוגבלו המצבים בהם יש לשלם "פיצויי הכשרה" ובכך יתאפשר העברתו החופשית של ספורטאי בין אגודות באופן שלא יפגע בחופש העיסוק, וכן ידרוש מתן תשלום הוגן לכל אגודה אשר בה הוכשר הספורטאי.

הצעת החוק מציעה למעשה "ליישר קו" עם החקיקה המקובלת באירופה, לפיה פיצויי הכשרה ישולמו לספורטאי אשר מלאו לו 17 שנה וטרם מלאו לו 23 שנה. הרציונאל מאחורי טווח גילאים זה הינו הנחת יסוד לפיה לאחר גיל 23 כבר החזיר הספורטאי את השקעת האגודה אשר הכשירה אותו בכך שתרם לה מיכולותיו המקצועיות. מן העבר השני, הנחת היסוד בגיל 17 – גיל המינימום לפיצויי הכשרה, הינה כי ספורטאי מתחת לגיל זה נחשב לילד ומתאפשר לו לעבור בין אגודות ובתי ספר לספורט באופן חופשי.

בין ההגבלות המצויות בהצעת החוק, אודות הזכות לתשלום "פיצויי הכשרה", ניתן להבחין בפיצוי לספורטאי החתום על חוזה מקצועני ראשון באגודה שממנה מבקש לעבור או עומד לחתום על חוזה מקצועני ראשון באגודה שאליה הוא עובר או טרם חתם על חוזה מקצועני באגודה כלשהי. המשמעות היא, כי לא ישולמו פיצויי הכשרה לשחקן אשר שיחק כבר כשחקן מקצועי זמן מה. כמו כן, פיצויי הכשרה ישולמו לאגודה שאליה עובר הספורטאי ומציעה לו חוזה מקצועני, אשר אינו גורע מהחוזה שעליו הוא היה חתום באגודה הקודמת. קרי, לא ישולמו פיצויי הכשרה לקבוצה באם הורעו תנאי העסקתו של הספורטאי בעת ההעברה.

בנוסף, אגודה לא תהיה זכאית לפיצוי הכשרה כל עוד קיים חוב כספי כלפי הספורטאי וכן תתחייב להחתים את הספורטאי על חוזה מקצועני אשר אינו גורע מהחוזה שעליו היה חתום אם ההעברה לאגודה אחרת לא תצא לפועל. למעשה, סעיף זה יחייב את האגודה בה הוכשר הספורטאי לאפשר לספורטאי להיות חתום על חוזה וכך להתאמן או לשחק אם ברצונה לקבל פיצויי הכשרה על העברתו.

סקירה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

לקריאת הצעת החוק המלאה לחץ כאן.

שתפו את הפוסט:

Facebook
Twitter
LinkedIn

ועדת חוקה אישרה את התיקון המקיף לחוק הגנת הפרטיות

ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת אשירה (21.07.2024) תיקון מקיף והיסטורי לחוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 13 שבטעות נספר תחילה כתיקון 14) והוא צפוי לעבור ...

תיקון היסטורי לחוק הגנת הפרטיות עומד לעבור בכנסת

הכנסת עתידה לאשר בימים הקרובים (עד 24.07.2024) תיקון מקיף והיסטורי לחוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 14). בימים האחרונים התקיים מרוץ נגד הזמן כדי להספיק להעביר ...

העברת מידע לחו"ל – טיוטת גילוי דעת של הרשות להגנת הפרטיות

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה לאחרונה (08.07.2024) טיוטת גילוי דעת בנושא העברת מידע אל מחוץ לישראל, בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ ...

הרשות להגנת הפרטיות: מסמך בנושא סקר סיכונים ומבדקי חדירות

כידוע, תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017 (להלן "התקנות"), מטילות על בעל מאגר המידע חובה לבצע סקר סיכונים ומבדק חדירות למערכת המאגר ככל והמאגר מוגדר ...
דילוג לתוכן