24 במאי 2024 1:05

הצעות חוק חדשות לתיקון חוק התקשורת בנושא דואר זבל (ספאם)

לאחרונה (15.1.14, 20.1.14), הונחו על שולחן הכנסת, שתי הצעות חוק פרטיות שעניינן תיקון סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, הידוע גם בכינויו "חוק הספאם".

ההצעה הראשונה, שהוגשה על ידי חבר הכנסת מיקי רוזנטל, שמה לעצמה למטרה, לכלול תחת גדרי החוק, בסעיף 30א, גם מוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"ר) למיניהם, השולחים מסרים לגיוס תרומות, באמצעות מסרונים, שיחות טלפון או הדואר האלקטרוני.

בניגוד למפרסמים, ולדברי פרסומת גרידא, אותם החוק במתכונתו הנוכחית מגביל בשליחה של מסרים פרסומיים וזאת על ידי דרישה לאישור מפורש ומראש מהנמען, לא מוגבלים המלכ"רים על ידי החוק בהפצת מסרים לגיוס תרומות או להפצת דעה כזו או אחרת.

מאחר שלאחרונה הפכה נפוצה מאוד התופעה של קבלת מסרים לגיוס כספים, תרומה או הפצת דעה, הדבר יכול להוות מטרד של ממש. מאחר שהחוק במתכונתו הנוכחית "מטפל" רק במפרסמים מסחריים או במסרים בעלי אופן שיווקי, לא ניתן למנוע שליחה של מסרים שאינם מסחריים או שיווקים.

לפיכך, על ידי שינוי ההגדרות הן של "דבר פרסומת" והן של "מפרסם" בסעיף 30א לחוק, והתאמתן למסרים הנשלחים על ידי מלכ"רים, יכיל החוק גם מסרים שאינם פרסומיים גרידא, ולאזרח יינתן פתרון חוקי למניעת ההטרדות הנובעות ממסרים אלו, ככל ותתקבל ההצעה.

להצעת החוק הראשונה לחץ כאן

על פי הצעת החוק השנייה שהוגשה, על ידי מספר חברי כנסת, בסופו של סעיף 30א(ד) לחוק יבוא: "לעניין זה, יראו כהודעת סירוב גם בקשה או הודעה של הנמען להפסיק לקבל שירות שרכש מהמפרסם".

מעיון בסעיף החוק, במתכונתו הנוכחית, עולה כי החוק מתיר למפרסמים לשלוח דברי פרסומת (ספאם), גם ללא מתן אישור מפורש של הנמען, בהתקיים מספר תנאים, כלומר, כאשר הנמען מסר למפרסם את פרטיו במהלך רכישה של מוצר או שירות, או במהלך משא ומתן לרכישה, והמפרסם הודיע לנמען כי פרטיו ישמשו לשליחת דברי פרסומת מטעמו.

 על פי מתכונתו הנוכחית של החוק, כאשר נמען מעוניין להפסיק לקבל דבר פרסומת מהמפרסם, עליו להודיע למפרסם על סירובו לקבל דבר פרסומת, באמצעות ’הודעת סירוב’.

החידוש שמביאה עמה הצעת החוק הוא, שהודעתו של נמען על רצונו להתנתק משירות שרכש על ידי המפרסם, תהווה גם הודעת סירוב לקבלת דבר פרסומת. לפיכך, על מנת שהמפרסם ימשיך לשלוח דבר פרסומת לנמען שחדל להיות לקוח שלו, הוא יצטרך את אישורו המפורש, כאמור בחוק.

 להצעת החוק השנייה לחץ כאן

לסיכום, נראה כי ככל ויתקבלו ההצעות החדשות, חוק הספאם בדרך להיות "שומר סף" משמעותי עוד יותר, בהגנה על פרטיותם של אזרחי המדינה. התנאים לשליחת מסרים על ידי גופים שונים, לנמענים שונים, ילכו ויגדלו.

הערה: סקירה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

שתפו את הפוסט:

Facebook
Twitter
LinkedIn

הכנסת – מושב הקיץ 2024: תיקון 14 לחוק הגנת הפרטיות על הפרק

אם לא יחולו הפתעות כמו הכרזה על בחירות ופיזור הכנסת או אירוע דומה אחר, תיקון מספר 14 לחוק הגנת הפרטיות צפוי לעבור במהלך מושב הקיץ ...

דירוג האיכות של Dun's 100 לשנת 2024: משרד דן חי ושות' דורג שוב בקבוצת האיכות הראשונה בתחום הסייבר

דירוג האיכות של מדריך dun’s 100 פרסם את דירוג משרדי עורכי הדין לשנת 2024. בתחום הסייבר המדריך דירג, את משרד דן חי ושות', שוב, תחת ...

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה גילוי דעת בנושא איסוף מספרי תעודות זהות וצילום תעודות זהות

בעת האחרונה ישנה מגמה גוברת של בתי עסק הדורשים מהלקוח למסור מספר תעודת זהות לצורך מתן שירות, ולעיתים אף דורשים למסור צילום של תעודת הזהות ...

טיוטת מסמך מדיניות חדשה בנושא איסוף ושימוש במידע ביומטרי במקום העבודה

על רקע המגמה הגוברת בשימוש טכנולוגיות לזיהוי ביומטרי אשר נעשה על ידי ארגונים לצרכי בקרת נוכחות עובדיהם, הרשות להגנת הפרטיות פרסמה לאחרונה (15.02.2024) מסמך מדיניות ...
דילוג לתוכן