פרסום שמו של נפגע ללא הסכמתו או פרסום שם של אדם שנהרג, לפני מסירת ההודעה למשפחתו, יהווה פגיעה בזכות לפרטיות. הצעת חוק פרטית בעניין הונחה לאחרונה (03.08.2020) על שולחן הכנסת על-ידי ח"כ ישראל אייכלר, הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון – איסור פרסום שמו של נפגע), התש"ף–2020.

על פי ההצעה יתוקן סעיף 2 לחוק הגנת הפרטיות, ואחרי סעיף משנה 4א שלו יבוא סעיף משנה חדש (4ב) בו ייקבע כדלקמן: "פרסום שם או תיאור העלול להביא לזיהויו של נפגע ברבים בזמן הפגיעה או סמוך לאחריה, למעט פרסום שניתנה לגביו הסכמה על ידי הנפגע או פרסום שמו של הרוג שפורסם לאחר שנמסרה הודעה למשפחתו על ידי גורם רשמי אודות הפגיעה; לעניין זה, "נפגע" – אדם שסבל מפגיעה גופנית או נפשית עקב אירוע פתאומי, "משפחה" – בן זוג, ילד, הורה, אח ואחות."

בדברי ההסבר להצעה מפרט ח"כ אייכלר: "בעתות מלחמה ובעת פיגועים מופצות שמועות שונות על זהותם של נפגעים, חלקן נכונות וחלקן שקריות. שמועות אלו פוגעות באדם, שהופץ כי נפגע באירוע ובבני משפחתו המופתעים שעלולים להיפגע מבחינה בריאותית ונפשית. בעידן הרשתות החברתיות הפגיעה היא המונית ולעיתים בלתי ניתנת לתיקון. לכן, מוצע לקבוע כי פרסום שמו או תיאורו של אדם שנפגע באירוע פתאומי ללא הסכמתו ופרסום שמו של הרוג, בטרם ניתנה הודעה אודות הפגיעה למשפחתו על ידי גורם רשמי, מהווה פגיעה בפרטיות. על פי חוק הגנת הפרטיות, פגיעה בפרטיות מהווה עוולה אזרחית ובנסיבות מסוימות אף עבירה פלילית.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר וקבוצת חברי כנסת.

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.