23 ביולי 2024 20:25

הצעה: מאגר 'אל תתקשרו אלי' גם בישראל

הסוף לשיווק הטלפוני? תזכיר חוק שפורסם לאחרונה מציע לצמצם את היקף עצור את השיווק הטלפוני ולאפשר למי שאינו מעוניין בכך להירשם ברשימת "אל תתקשרו אלי" שתנהל הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן במשרד הכלכלה.

על פי ההצעה, גורמים עסקיים המעוניינים לבצע שיווק טלפוני, לא יוכלו לבצע שיחות טלמרקטינג למספרי טלפון שיהיו רשומים ברשימה. תהא על גורמים עסקיים כאלה החובה לבדוק לפני ביצוע שיחות השיווק, אם מספרי הטלפון שאליהם הם רוצים להתקשר נכללים ברשימת ה'אל תתקשרו אלי' שתוקם.

ההצעה להקים מאגר 'אל תתקשרו אלי'  – Do not call – נדונה בכנסת לראשונה בשנת 1996, כאשר התקבל התיקון לחוק הגנת הפרטיות, שהוסיף את פרק המשנה של הדיוור הישיר. בשנת 2007, כאשר נדון תיקון מספר 40 לחוק התקשורת, שתיקן את סעיף 30א לחוק (הידוע בכינויו 'חוק הספאם') נדונה שוב הסוגיה. בשני המקרים המחוקק העדיף שלא לקבוע רשימה כזו, מתוך דאגה שהרשימה תיפרץ ותופץ.

תזכיר החוק מסמיך את שר הכלכלה לקבוע מקרים, נסיבות וסוגי עסקאות, שהוראות התזכיר לא יחולו עליהן. בנוסף, השר יידרש לפרסם הוראות בנוגע להקמה ולניהול של רשימת הסירוב ובכלל זה לקבוע הוראות ביחס לאבטחת המידע של המאגר שיכיל את הרשימה, הדרכים לבדיקת רשימות השיווק של הגופים השונים אל מול המאגר שיוקם, הדרכים להירשם למאגר או להימחק ממנו והוראות אופרטיביות נוספות.

בהתאם להצעה יהיו אף דרכי אכיפה שונות לאבטחת קיומו של החוק המוצע, כגון האפשרות להטלת עיצום כספי וכן האפשרות להורות לעוסק לחדול מהפרה או להימנע מעשייתה.

שתפו את הפוסט:

Facebook
Twitter
LinkedIn

ועדת חוקה אישרה את התיקון המקיף לחוק הגנת הפרטיות

ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת אשירה (21.07.2024) תיקון מקיף והיסטורי לחוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 13 שבטעות נספר תחילה כתיקון 14) והוא צפוי לעבור ...

תיקון היסטורי לחוק הגנת הפרטיות עומד לעבור בכנסת

הכנסת עתידה לאשר בימים הקרובים (עד 24.07.2024) תיקון מקיף והיסטורי לחוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 14). בימים האחרונים התקיים מרוץ נגד הזמן כדי להספיק להעביר ...

העברת מידע לחו"ל – טיוטת גילוי דעת של הרשות להגנת הפרטיות

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה לאחרונה (08.07.2024) טיוטת גילוי דעת בנושא העברת מידע אל מחוץ לישראל, בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ ...

הרשות להגנת הפרטיות: מסמך בנושא סקר סיכונים ומבדקי חדירות

כידוע, תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017 (להלן "התקנות"), מטילות על בעל מאגר המידע חובה לבצע סקר סיכונים ומבדק חדירות למערכת המאגר ככל והמאגר מוגדר ...
דילוג לתוכן