הצעת חוק פרטית שהונחה לאחרונה על שולחן הכנסת (16.05.2022) על-ידי ח”כ מירב בן ארי מעלה הצעה, לפיה יאסר בחוק באופן זמני לפרסם את דבר קיומה של התקפה סייבר על ארגון. על פי ההצעה מוצע לאסור את הפרסום לתקופה של 30 יום עם אפשרות הארכה, במקרים מסוימים.

סעיף 1 להצעה מגדיר את מטרת החוק המוצע: “לקבוע הוראות בעניין איסור פרסום זמני של מתקפת סייבר, וכן לקבוע מנגנוני דיווח על קיום מתקפת סייבר, וכל זאת על מנת לצמצם, ככל הניתן, פרסום אודות מתקפת סייבר כאמצעי לחץ והבכה לארגון הנפגע וכן על מנת לוודא כי ההתמודדות עם האיום נעשית בצורה מיטבית עבור הארגון הנפגע ועבור פרטיות האזרחים”.

בדברי ההסבר להצעה מנמקת ח”כ בן ארי: “בשנים האחרונות חלה אינפלציה דרמטית בתקיפות סייבר ברחבי העולם ובישראל בפרט, בין היתר בשל דיגיטציה מואצת בחסות הקורונה, עבודה מרחוק – הגדלת הפגיעות של חברות, הקריפטו כאמצעי תשלום, מתקפות סייבר שונות על ישראל, לרבות התקפות סייבר של גורמים אסלאמיים, וכיוצא באלו.

אירועי סייבר מונעים משתי מוטיבציות עיקריות: אירוע תודעתי שמטרתו לייצר כאוס והד תקשורתי, או אירוע שמטרתו כופר כסף. התוקפים משתמשים בדרך כלל באחד משלושת מנופי הלחץ: הצפנת קבצים של מערכות מידע וסחיטה לשם השבתם, גניבת מידע וסחיטה כנגד איום פרסום המידע ברבים על מנת לגרור צעדים משפטיים אזרחיים או רגולטוריים ופגיעה במוניטין, ופרסום המידע ברבים על מנת ליצור כאוס ותחושת אי בטחון.

כלי האיום המרכזי של יוזמי אירועי הסייבר הוא התקשורת. ללא פרסומים תקשורתיים, התוקפים אינם מצליחים ליצור את אפקט הכאוס ולגרום לאיום ממשי.

על מנת לסכל את האמצעי המרכזי הזה, הצעת החוק מציעה להסדיר את אופן הטיפול במתקפות סייבר כנגד ארגונים ואת מנגנון הדיווח והפרסום אודותיהן. זאת, בין היתר, באמצעות קביעת איסור פרסום זמני אודות מתקפת סייבר. ההצעה קובעת מנגנונים הכוללים פנייה לבית משפט שלום, כאשר ישנו צורך להרחיב את משך הזמן שבו הפרסום אסור. כמו כן, מוצע להטיל עונשי מאסר על הפרת חוק זה”.

שיתוף
mm
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה).