מליאת הכנסת אישרה לאחרונה (6.11.17) בקריאה ראשונה את ההצעה לתיקון (מס’ 5) לחוק זכויות יוצרים, הצעה אשר נועדה לתת מענה לקשיי האכיפה עמם מתמודדים בעלי זכויות יוצרים ביחס להפרת זכויותיהם ברשת האינטרנט, בצל הטכנולוגיות החדשות.

ההצעה לתיקון, אשר התקבלה ברוב של 40 נגד 22 ח”כים, מציינת כי יש לאזן את הפגיעה בבעלי זכויות היוצרים לאור הנגישות לתכנים מוגנים ברשת, המתאפיינת גם בהפרת זכויות בהיקף נרחב, אל מול חופש הביטוי והזרימה החופשית של המידע, וכי אנשים רבים אינם מודעים להפרה אפשרית של זכויות יוצרים. עם זאת, הצעת החוק מדגישה, בדברי ההסבר, כי היא נועדה לתת מענה לקשיי האכיפה ביחס להפרות מסחריות ברשת וכי היא אינה עוסקת באכיפה נגד משתמשי קצה.

לפי ההסדר, מי שעשה פעולה לגבי יצירה שהועמדה לרשות הציבור תוך כדי הפרת זכות יוצרים, באופן שמרחיב או מקל את האפשרות של גישת הציבור לאותה יצירה, מפר את זכות היוצרים, אם בעת ביצוע הפעולה ידע או היה עליו לדעת כי היצירה הועמדה לרשות הציבור מלכתחילה תוך הפרת זכות יוצרים. פעולה זו תהווה הפרה אם היא נעשתה על דרך עיסוק ובמטרה להפיק רווח מעשיית הפעולה.

כמו כן, ההסדר מאפשר לאדם לפנות לבית משפט, בבקשה שיורה לאדם מסוים למסור לביהמ”ש פרטי מידע לגבי אדם אחר שנתן באופן פומבי, ובכלל זה שידר או העמיד לרשות הציבור, ברשת תקשורת אלקטרונית, באופן אנונימי, תוכן שפרסומו מהווה כלפי המבקש הפרה של זכות יוצרים.

לבסוף, הצעת החוק מציינת כי הואיל ואין הצדקה להבחין בין הפרת זכויות יוצרים המתבצעת בעולם הפיזי, לבין הפרת זכויות יוצרים המתבצעת בעולם הדיגיטלי, מוצע לקבוע איסור פלילי גם על פעולות אלה. האחריות הפלילית, גם היא, תקום רק אם הפעולה נעשתה על דרך עיסוק ובמטרה להפיק רווח מאיסור זה.

 

שיתוף
mm
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה).