הצעה מופרכת, יש לומר, הונחה לאחרונה (03.01.2022) על שולחן הכנסת על-ידי ח”כ דודי אמסלם. על-פי ההצעה תימחק מסעיף 70(ד) לחוק בתי המשפט האפשרות לבקש חיסיון על החלטות ופסקי דין, אשר בפרסומם יש משום פגיעה קשה בזכות לפרטיות.

חלקו הראשון של סעיף 70(ד) לחוק בתי המשפט קובע היום: “בית משפט רשאי לאסור כל פרסום בקשר לדיוני בית המשפט, במידה שהוא רואה צורך בכך לשם הגנה על בטחונו של בעל דין, עד או אדם אחר ששמו הוזכר בדיון או לשם מניעת פגיעה חמורה בפרטיות של אחד מהם…” על-פי ההצעה של אמסלם חלק זה של הסעיף יבוטל.

בנימוקים להצעה כותב ח”כ אמסלם: “עד היום, לכאורה, מטרתם של צווי הפרסום הייתה הגנה על אינטרסים של הציבור, מניעת פגיעה בחקירה או בשמו הטוב וחייו של אדם. אולם, הלכה למעשה, המשטרה עושה שימוש הולך ומתרחב בצווי איסור פרסום, ובתי-המשפט מתפקדים כ”חותמת גומי” ומאפשרים לה לפעול במחשכים ולהגביל את השיח הציבורי. כך למעשה, המשטרה והפרקליטות “מצופפים שורות” על מנת לעשות שימוש לרעה בצווי איסור פרסום ודורשים הוצאתם דווקא במקרים החשובים ביותר שלציבור זכות מובהקת לדעת במה מדובר, שכן מטרתם היא לנסות לחפות על כשלים בחקירה”.

בהמשך לכך מבקש ח”כ אמסלם: “מוצע לצמצם את העילות לבקשה לצו איסור פרסום לפי סעיף 70(ד) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ”ד–1984, כך שיוגבלו לעילות הספציפיות שלהלן: הגנה על בטחון המדינה, הגנה על נפגע עבירה שהוא קטין, הגנה על נפגע עבירת מין או אלימות חמורה כהגדרתם לפי חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס”א–2001, או לשם מניעת פגיעה בפרטיותו של אדם עם מוגבלות שכלית או של אדם עם מוגבלות נפשית. כמו כן, מוצע כי לבקשת כל אדם, בית המשפט יבטל כל צו כאמור שניתן לפי הוראות החוק העיקרי כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, אם אינו עומד בהוראותיו, ויפרסם לציבור פרשות רבות שנעלמו מעיניו ללא הצדקה”.

האתר (דן חי ברשת) מוסיף כי יש לקוות שההצעה תידחה על-ידי הכנסת.

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.