אורח החיים העסקי מוביל לעיתים למכירת מוצרים או שירותים בעלי מאפיינים דומים, אולם אין משמע הדבר כי בכל דמיון שכזה קמה לה עוולת ’גניבת עין’ כמשמעותה בחוק עוולת מסחריות התשנ”ט – 1999, כך קבע לאחרונה (09/09/2014) בית משפט העליון בתביעה שהתנהלה בין ’מרכז המתנות בע”מ’ לבין ’קארשי אינטרנשיונל בע”מ’. השופטת אסתר חיות, אשר כתבה את פסק-הדין, הדגישה כי לשם ביסוס טענה להטעיה צרכנית יש צורך בהוכחתם של יסודות מהותיים ולא די ב-’קונספט עיצובי’ זהה.

בין חברת ’מרכז המתנות בע”מ’, לבין חברת ’קארשי אינטרנשיונל בע”מ’, שררו במשך שנים יחסי מסחר תקינים וענפים, בהם מכרה הראשונה, העוסקת בשיווק ומכירת מוצרי יודאיקה ומזכרות, את פרי תוצרתה של השנייה. היה זה רק לאחר שסדרת כיסויי חלה מתוצרתה של קארשי נחלה הצלחה בקופות, שמרכז המתנות החליטה לייבא כיסויי חלה מתוצרת סין, ולמכור אותם בחנותה תחת כיסוייה של קארשי.

לטענותיה של קארשי, מרכז המתנות העתיקה ממנה את דוגמת כיסויי החלה, אשר בעיצובם הושקעו זמן ומשאבים רבים, ובכך למעשה הטעתה את הצרכנים באשר למקורם תוך ניצול המוניטין הרב של קארשי בשוק היודאיקה והמזכרות. בגין מעשים אלה, העולים לכדי עוולת ’גניבת עין’, החליטה קארשי לתבוע.

מרכז המתנות טענה מנגד, כי הכיסויים שונים בתכלית אחד מן השני וניתן להבחין ביניהם בנקל, ואפילו וקיימים קווי דמיון ביניהם, הרי שהסיבה לכך היא הדמיון המובנה בטיבם של מוצרים מסוגם. בנוסף על כך המשיכה וטענה, כי על הכיסויים מתוצרתה מופיעה תווית הנושאת בגאון את שם חנותה, דבר המעיד על היעדר הטעיה וכמו כן ציינה כי משום שמרבית לקוחותיה הינם סיטונאים בעצמם, הרי שאלו מקצוענים בתחום ובידם להבחין בנקל בין הכיסויים.

השופטת חיות מצאה לנכון לדחות את טענותיה של קארשי, בסברה כי זו כשלה בהוכחת הטעיה צרכנית אמיתית הנדרשת לביסוס עוולת ’גניבת עין’. לדברי השופטת על ההטעיה להיות משמעותית דיה בכדי לגרום לצרכן התמים להאמין כי השירות או הטובין אשר סופקו לו, נחשבים בטעות כטובין או שירות המסופקים על ידי עוסק אחר.

השופטת נימקה את הכרעתה בהסבירה כי עוולת ’גניבת עין’ מתקיימת מקום בו בין המוצרים מתקיימים קווי דמיון משמעותיים ואילו במקרה דנן מצויים הבדלים ברורים בצורה ובמראה השוללים כל מקום להטעיה, וכמו כן הרי שהתווית הנישאת על גבי הכיסויים מבהירה את מקורם ומבחינה ביניהם. בנוסף על כך ציינה השופטת, כי מקצועיותם של הלקוחות הסיטונאים אכן מקימה חזקה כי בידם לבדוק את הסחורה בטרם רכישתה, עובדה המחלישה את החשש להטעיה. לבסוף צוין כי נוכח צפיפותו הרבה של שוק המוצרים המדובר, המכיל מוצרים רבים בעלי מכנה משותף, קטנה הסכנה להטעיה צרכנית.

סקירה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

לקריאת פסק הדין המלא לחץ כאן

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.