ביקורת קשה על התנהלות המדינה בנושא מינוי המחליף לראש רמו"ט (הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע) עולה מפסק-הדין שניתן (20.3.2013) בבג"ץ עו"ד דן חי נגד ועדת החריגים במשרד ראש הממשלה. המשנה לנישא, השופטת מרים נאור, אשר כתבה את פסק הדין, ביקרה באורך קשה את דרך התנהלות הממשלה, בהותרת משרת רמו"ט ריקה וקבעה שדרך המלך במקרים אלו היא הקפדה על קיום תקופת הכהונה הקצובה, ללא חריגים, ומינוי וועדות איתור בזמן, כך שמלאכת בחירת מחליף לנושא משרה לתקופה קצובה, תסתיים לפני תום תקופת כהונתו.

עתירת עו"ד דן חי הוגשה (13.1.2013), כזכור, נגד החלטת וועדת החריגים במשרד ראש הממשלה שלא להאריך בשישה חודשים את תפקידו של עו"ד יורם הכהן כראש רמו"ט. בשל החלטה זו נותר תפקיד ראש רמו"ט לא מאויש. בעקבות העתירה התכנסה ועדת החריגים שוב והחליטה על הארכת הכהונה בחודשיים נוספים, ממועד ההחלטה, העתידים להסתיים ביום 6 לאפריל 2013.

השופטת נאור הדגישה בפסק-הדין את חשיבות תפקיד ראש רמו"ט, הנושא בשלושה תפקידים סטטוטוריים: רשם מאגרי המידע, רשם גורמים מאשרים ורשם נתוני אשראי ושירותי מידע על עוסקים. מכאן גם החשיבות שהתפקיד יהיה מאוייש ולא יוותר ללא איש העומד בראשו, כפי שהיה בעת הגשת העתירה. השופטת נאור הדגישה בפסק הדין:

"הפתרון שנבחר, או אולי התווה יותר משנבחר, לאחר סירובה של ועדת החריגים להאריך את כהונתו של ראש הרשות, ולפיו נותרה משרת ראש הרשות בלתי מאוישת- לא היה במתחם הסבירות. תוצאה זאת אינה מתחייבת. לא ניתן היה להשאיר בלתי מאוישת, גם בתקופת הבחירות".

בנוסף מתחה השופטת נאור ביקורת על שיקול הדעת שפעיל היועץ המשפטי לממשלה, עת בחר להפסיק את עבודת ועדת האיתור למציאת מחליף לראש רמו"ט בשל הבחירות, מבלי לקחת בחשבון את החשיבות במציאת מחליף לראש רמו"ט, למרות תקופת הבחירות.

למרות קביעותיה הנחרצות של השופטת נאור, בחרה בכל זאת להשאיר את המלאכה החשובה לממשלה החדשה ולאחראיים על כך (שרת המשפטים החדשה, ציפי לבני), אשר יצטרכו להכריע בסוגיה מהר ככל האפשר, "בכדי לא לפגוע בציבור כולו", כדברי השופטת נאור בפסק הדין. כך בסיכומו של פסק-הדין, ובהסכמת חבריה להרכב, השופטים צבי זילברטל ויורם דנציגר, הורתה על מחיקת העתירה ללא צו להוצאות.

לפסק הדין המלא לחץ כאן

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.