העברת המידע ממשרד הבריאות לרשויות המקומיות על מי שלא התחסן צוברת תאוצה. ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אישרה (23.02.2021) לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק הממשלתית בנושא, המאפשרת את ביצוע ההעברה.

על פי החוק המוצע, החקיקה תתקבל כהוראת שעה שתהא תקפה לשלושה חודשים בלבד. הכוונה מאחורי החקיקה הינה עידוד אנשים להתחסן בסיוע גורמים ברשויות המקומיות, אשר יפעלו בדרכים שונות, לרבות פנייה אישית לציבור שעדיין לא התחסן. הפנייה תהא במטרה לברר את הסיבות לכך שלא נעשה עדיין חיסון תוך סיוע במציאת מקום החיסון הקרוב לביתו של אותו אדם.

המידע שיועבר יכלול פרטים בסיסיים בלבד ומטרת השימוש בו תוגבל רק לטובת עידוד התושבים להתחסן. מעבר לכך יהא אסור לרשות לעשות במידע כל שימוש אחר. תושב שקיבל מהעירייה הודעה שתעודד אותו להתחסן בעקבות המידע ממשרד הבריאות, יהיה רשאי לבקש להסיר את שמו מהרשימות.

הדיון שקדם לאישור הצעת החוק התמקד בשאלת הפגיעה בפרטיות הנובעת מהעברת הרשימות של מי שלא התחסן לרשויות המקומיות. סביב כך התריע בדיון עו”ד ראובן אידלמן, היועץ המשפטי של הרשות להגנת הפרטיות, כי “יש כאן מהלך תקדימי של עירוב הרשויות המקומיות בהיבטי בריאות הציבור. הוועדה צריכה לבחון האם היתרון שיש לרשויות המקומיות בעידוד התחסנות הוא כזה שמצדיק מידע אישי על כל תושב ותושב, להבדיל ממידע סטטיסטי”. למרות הדברים, אושר בסופו של דבר החוק לקריאה שנייה ושלישית.

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.