במסגרת אסטרטגיית האיחוד האירופי, השואפת לקדם את תחום הגנת זרימת הנתונים הבינלאומית, אימצה לאחרונה (23.1.19) הנציבות האירופית החלטת נאותות בדבר זרימה חופשית של נתונים בין אירופה ליפן, על בסיס ערבויות הגנה חזקות מצד יפן. החלטה זו התקבלה מתוך הכרה הדדית של הצדדים בנאותות מערכות הגנת הנתונים שלהם כאמצעי בטוח להעברת נתונים.

קבלת החלטת הנאותות של הנציבות האירופית היא השלב האחרון בהליך שהחל בספטמבר 2018, וכלל בין היתר חוות דעת של הלשכה האירופאית המרכזית להגנה על הפרטיות (EDPB). לצד החלטה זו, התקבלה החלטה שנכנסה לתוקף ביפן באותו יום. ורה יורובה, הנציבה לענייני צדק ושוויון באיחוד האירופי, סיכמה: “הסכם זה יוצר את המרחב הגדול בעולם שבו מתקיימת זרימת נתונים בטוחה. החברות האירופיות ייהנו גם מגישה מורשית לשוק הכולל 127 מיליון צרכנים. הסדר זה מהווה דוגמה לשותפויות עתידיות באזור זה ויסייע בקביעת סטנדרטים גלובליים. ההשקעה בפרטיות משתלמת.”

עוד בטרם קבלת החלטת הנאותות על-ידי הנציבות האירופית, קבעה יפן הגנות נוספות שיבטיחו העברת נתונים בטוחה העולה בקנה אחד עם הסטנדרטים המבוססים על האסדרה הכללית להגנה על מידע (GDPR). הגנות אלה כוללות בין היתר גישור על הפערים בין שתי מערכות הגנת הנתונים, הענקת בטחונות ממשלתיים מצד יפן לנציבות האירופית בכדי להבטיח שהשימוש בנתונים אישיים יהיה מוגבל ומידתי, וכן יצירת מנגנון לחקירה וטיפול בתלונות המתקבלות מגורמים אירופיים לגבי הגישה לנתונים שלהם על-ידי רשויות ציבוריות מיפן.

החלטות הנאותות משלימות את הסכם השותפות הכלכלית בין האיחוד האירופי ליפן, שייכנס לתוקף בפברואר 2019. במסגרת הסכם זה, חברות אירופיות ייהנו מזרימת נתונים חופשית בינם לבין שותפים מסחריים מרכזיים. האיחוד האירופי ויפן טוענים כי בעידן הדיגיטלי, קידום סטנדרטים גבוהים להגנה על הפרטיות ועידוד מסחר בינלאומי יכולים, ואף צריכים, ללכת יד ביד.

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.