17 ביולי 2024 16:20

הממשלה אישרה את הקמתה של 'רשות סייבר לאומית'

כחלק מקידום מעמדה של ישראל בתחום הסייבר, החליטה ממשלת ישראל (15.2.2015) על הקמתה של ’רשות סייבר לאומית’ שתהווה זרוע ביצועית ’למטה הסייבר הלאומי’ שהוקם כבר בחודש אוגוסט 2011. לשם קיום האמור, הטילה הממשלה על הלשכה המשפטית במשרד ראש הממשלה, לרכז את תיקוני החקיקה הנדרשים ולהכין תזכיר חוק, אשר יוגש על ידי ראש הממשלה בתוך 180 ימים ממועד ההחלטה.

מהחלטה עולה כי בכוונתה של הממשלה לפתח את יכולות הסייבר בישראל, באמצעות שתי יחידות משלימות שיהיו אמונות על התחום. יחידה ראשונה הינה מטה הסייבר הלאומי, שהוקם במטרה לקדם ולהסדיר את שוק שירותי הגנת הסייבר הפועלים בישראל. הסדרה זו תושג על-ידי פיקוח ממשלתי על שירותים הניתנים על-ידי אנשי מקצוע בתחום, וכן התוויית תשתית אשר תשמש לבחינתם ואישורם של מוצרי סייבר. בנוסף, כחלק מפעולות ההסדרה, יטיל המטה הלאומי על מנכ"לים במשרדי הממשלה השונים לקדם את ההיערכות לאיומי סייבר, במסגרת המגזרים בהם הם פועלים.

יחידה שנייה הינה הרשות הלאומית להגנת הסייבר, שמטרתה לקדם את ההיערכות הכלל ארצית בנושא, ואשר עתידה להחזיק ביכולות אופרטיביות. תפקידה העיקרי של הרשות, הוא שילובם של כלל אמצעי הגנת הסייבר הקיימים בישראל, במטרה להעניק מענה הגנתי רציף נגד תקיפות. כמו כן, הרשות תפעיל תחתיה מרכז סיוע להתמודדות עם איומים, ותפעל לחיזוק חוסנו של המשק הישראלי והגופים הפועלים בו, ותסייע בעיצוב, יישום והטמעת ’תורה לאומית’ להגנת הסייבר.

לשם קיום האמור, הטילה הממשלה על הלשכה המשפטית במשרד ראש הממשלה, לרכז את תיקוני החקיקה הנדרשים ולהכין תזכיר חוק, אשר יוגש על ידי ראש הממשלה בתוך 180 ימים ממועד ההחלטה.

בהתייחסו להחלטה, אמר ראש הממשלה מר בנימין נתניהו: "אנו מביאים היום לממשלה החלטה שתבצר את עוצמתה של ישראל בתחום הסייבר. האיום שנשקף בתחום הסייבר יכול לשתק מדינות. זה איום אסטרטגי שיכול להיות משתק ופוגע לא פחות מאיומים אחרים, בתחומים מסוימים אף יותר, ואנחנו חייבים להיות ערוכים אליו ברמה הלאומית וגם ברמה הבין-לאומית. בהמשך להקמת מטה הסייבר, שעשינו לפני שנים אחדות, אני מביא היום לממשלה הצעה להקים רשות לאומית לניהול ההגנה הלאומית בסייבר בתחום האזרחי".

להודעת מזכיר הממשלה הדנה בהחלטה לחץ כאן

שתפו את הפוסט:

Facebook
Twitter
LinkedIn

העברת מידע לחו"ל – טיוטת גילוי דעת של הרשות להגנת הפרטיות

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה לאחרונה (08.07.2024) טיוטת גילוי דעת בנושא העברת מידע אל מחוץ לישראל, בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ ...

תוארך תקופת ההתיישנות בתביעות על פגיעה בפרטיות

מאת: צוות דן חי ברשת ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת החליטה לאחרונה (14.07.2024) להאריך את תקופת ההתיישנות עבור תביעות בגין פגיעה בפרטיות משנתיים לשבע ...

הרשות להגנת הפרטיות: המלצות שימוש בתגי איתור

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה לאחרונה (11.07.2024) המלצות לשימוש בטוח ומאוזן בתגי איתור, כגון AirTag של חברת אפל. מדובר בתגים המאפשרים למשתמשים לעקוב אחר מיקומם של ...

תיקון 14 לחוק הגנת הפרטיות: סמכות מתן צו הפסקת עיבוד מידע וצו מחיקת מאגר אושרה בוועדת חוקה

ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת מתקדמת לקראת סיום הכנת תיקון 14 לחוק הגנת הפרטיות לקריאה שנייה ושלישית. ביום ראשון האחרון (23.06.24) התקיים בוועדת החוקה ...
דילוג לתוכן