הממונה על הביטוח באגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, דורית סלינגר, תשיק בחודש מרץ 2017 שירות של ממשק אינטרנטי לאיתור מוצרי ביטוח. במסגרת השירות יוכל כל אזרח שירצה בכך להיכנס לממשק אינטרנט שיוקם במשרד האוצר, לראות בו את כל מוצרי הביטוח שרכש ולקבל על בסיס המידע החלטה איזה ביטוחים לבטל, איזה לחדש ובאלו תנאים וכל החלטה אחרת בתחום.

הממשק האינטרנטי מוקם “כחלק ממדיניות אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר להגביר את שקיפות המידע לציבור המבוטחים, וכדי לאפשר למבוטחים לרכוש או לעדכן את המוצרים הקיימים ברשותם בדרך מושכלת”.

אלא שעליה וקוץ בה. לצורך הרמת השירות נדרשו כל חברות הביטוח, במסגרת חוזר שהוציאה הממונה על הביטוח לאחרונה (חוזר ממשק אינטרנטי לאיתור מוצרי ביטוח), להעביר לאגף שוק ההון את פרטי כל הלקוחות שלהם ופרוט מלא של כל מוצרי הביטוח שרכשו אצלם. את הרשימה הזו יהא על חברות הביטוח להעביר קודם להעלאת הממשק ולעדכן אותה אחת לחודש.

הרשימה שתועבר לאגף שוק ההון תכלול שם מלא ומספר תעודת זהות של המבוטח, מספר הפוליסה ופרטיה המלאים, כולל סוג מוצר הביטוח, סכום הביטוח וכדומה. את ההסכמה של האזרחים לאיסוף המידע, מורה המפקחת על הביטוח, יש לקבל בדרך של הסכמה מכללא הנלמדת מהתנהגות פסיבית. בהתאם להנחיה על חברות הביטוח יהיה לפנות לכל הלקוחות שלהן ולעדכן אותם, שהמידע שלהם הולך לעבור לאגף שוק ההון. לקוח שלא יחפוץ שמידע עליו יועבר, יצטרך להודיע בחוזר לחברת הביטוח על סירובו למהלך. לקוח שלא יודע דבר ייתפס כמי שהסכים מכללא למהלך.

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.