האם הוראה הנכללת במסמך מדיניות פרטיות של אתר ולא ישירות בתקנון האתר, על אף שאינה רלוונטית לתחום הפרטיות, וכאשר המשתמש אינו נדרש לאשר אותה באופן אקטיבי אלא רק “להסכים” לתקנון – מהווה הוראה זו כחלק מהחוזה בין הצדדים? המחוזי בתל-אביב השיב על כך בחיוב (11.10.2020), ופסק כי כאשר המשתמש מסכים באופן אקטיבי לתקנון, אשר מפנה על-ידי קישור בולט אל מסמך מדיניות הפרטיות, יש לראותו כמסכים גם לאמור ב”מדיניות הפרטיות”.

פסק הדין דן בבקשה לאישור תובענה ייצוגית, בטענה כי המשיבה (מפעילת האתר “yad2″ ) אינה מקיימת בתום לב את החוזה בינה לבין המבקש (מוטי לביא) וחברי הקבוצה, באשר לפרסום מודעות מכירת רכב יד שנייה. על פי הנטען המשיבה מפרסמת פרסומות מסחריות או קישור לפרסומות עם עסקאות מתחרות, בתוך שטח המודעה הפרטית, באופן פסול, תוך פגיעה בציפיות הסבירות של הלקוחות הפרטיים לאפקטיביות המודעה. טענתו המרכזית של המבקש היא כי אין בעובדה שהמשיבה כללה הוראה המתירה לה לנהוג כך במדיניות הפרטיות, כדי ללמד כי המבקש הסכים לכך עת אישר את תקנון האתר. המשיבה טענה מנגד כי פנייה אל תנאי מדניות הפרטיות במסגרת התקנון, אותו אישר המבקש פוזיטיבית, היא ביטוי לקיבול הסכמה בהתנהגות.

השופטת רחל ברקאי פסקה כי דין הבקשה להידחות, הן לגופו של עניין והן מן הטעם כי אין זה יעיל עוד לנהלה, מקום בו למעשה מטרתה העיקרית כבר הושגה. לאחר הגשת בקשת האישור שונה תקנון האתר, כך שהוא כולל הוראה מפורשת המתירה למשיבה לכלול פרסומות מסחריות בשטח המודעות הפרטיות (תחת קיומה במדיניות הפרטיות). עתה הדברים ברורים לכל משתמש הנדרש לאשר את התקנון. השופטת קבעה כי באישור של התקנון בדרך זו בבחינת הסכמה מפורשת ואלו חלק מתנאי ההתקשרות בין הצדדים. כך למעשה לא עומדת עוד עילת תביעה ומטרתה העיקרית של בקשת האישור הושגה. אף על פי כן קבעה השופטת, כאמור ובנסיבות העניין, שיש לראות בהוראות מסמך מדיניות הפרטיות כמחייבות את משתמשי האתר, כאשר ישנה הסכמה לתקנון ובו הפנייה בולטת אל מסמך מדיניות הפרטיות, הכולל את ההוראה המפורשת בעניינו. ” לו היה המבקש קורא את התקנון כנדרש וודאי היה שם להפניה המודגשת בראשית התקנון להוראות מסמך מדיניות הפרטיות ומכלכל צעדיו בהתאם”.

ת”צ 55512-07-18

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.