בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו דחה לאחרונה (06.09.2023) בקשה לאישור תובענה ייצוגית בסך 20,000,000 ש"ח כנגד חברת שופרסל בע"מ שיוצגה על ידי עוה"ד דן חי וכפיר ויטמן ממשרד דן חי ושות'. לצד דחיית הבקשה, בית המשפט חייב את המבקש בהוצאות משפט בסך כולל של 15,000 ש"ח.

כבוד השופטת אסתר נחליאלי חיאט דחתה את בקשת האישור והדגישה שלא כל משלוח של דבר פרסומת מהווה משלוח שלא כדין. השופטת קבעה כי מדובר בהודעות שירותיות וכי לא מדובר בהודעות מטרידות או פוגעניות. בית המשפט מתח ביקורת נוקבת על המבקש "לא זכר" שמסר הסכמתו לקבלת פרסומות. על בסיס האמור, בין היתר, קבע בית המשפט שלא הונחה תשתית ראויה ולא הורם נטל ההוכחה הלכאורי המוטל על התובע הייצוגי. עוד נקבע, שבית המשפט צריך לאשר בקשות אישור במשורה ובזהירות. הווה אומר, לא כל הליך שאפשר לברר כייצוגי ראוי וצריך לבררו כייצוגי.

הרקע לבקשה הינו שליחת מספר הודעות בשנים 2020-2021 למבקש, שעניינן הנחיות בזמן מגפת הקורונה ושינוי תנאי מועדון הלקוחות של המשיבה. לטענת המבקש מדובר בהודעות המהוות דבר פרסומת בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת. המבקש טען, בין היתר, כי חברי מועדון הלקוחות של המשיבה הם "למעשה שבויים שלה" ואין להם אפשרות להסיר עצמם מרשימת התפוצה של המשיבה. המבקש הוסיף כי המשיבה חדרה לפרטיותו ופגעה באוטונומיה שלו.

מנגד,  טענה המשיבה, על ידי באי כוחה עוה״ד דן חי וכפיר ויטמן ממשרד דן חי ושות' כי המבקש עצמו חסום מקבלת דברי פרסומת, למעט דיוור אותו מחויבת המשיבה לשלוח למבקש על פי דין. בנוסף, המשיבה הוכיחה שהמבקש מסר הסכמתו לקבלת פרסומות באמצעות הצגת חתימות של המבקש על טופס הצטרפותו למועדון הלקוחות של המשיבה. יתרה מכך, המשיבה הפנתה להסכמת המבקש לתקנון המשיבה, הכולל הסכמה מפורשת מצידם בכל הנוגע לאופן שבו המשיבה אוספת ומשתמשת במידע.

כבוד השופטת אסתר נחליאלי חיאט דחתה את בקשת האישור והדגישה שלא כל משלוח של דבר פרסומת מהווה משלוח שלא כדין. השופטת קבעה כי מדובר בהודעות שירותיות וכי לא מדובר בהודעות מטרידות או פוגעניות. בית המשפט מתח ביקורת נוקבת על המבקש "לא זכר" שמסר הסכמתו לקבלת פרסומות. על בסיס האמור, בין היתר, קבע בית המשפט שלא הונחה תשתית ראויה ולא הורם נטל ההוכחה הלכאורי המוטל על התובע הייצוגי. עוד נקבע, שבית המשפט צריך לאשר בקשות אישור במשורה ובזהירות. הווה אומר, לא כל הליך שאפשר לברר כייצוגי ראוי וצריך לבררו כייצוגי.

לצד דחיית הבקשה, חויב המבקש בהוצאות המשפט בסך של 15,000 ש"ח.

שיתוף
mm
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה).