בית המשפט המחוזי בתל-אביב פסל לאחרונה (01.07.2019) מכרז שהוציא משרד הביטחון להתקשרות עם ספקים, לצורך הפעלת מערך שירותי הסיעוד לנכים זכאי אגף השיקום. בין הנימוקים לפסילת המכרז נמנתה הדרך שבה נקבע כי על המטפלים הסיעודיים לבצע דיווחי נוכחות, דרך שלדעת בית המשפט פוגעת בפרטיות הנכים.

במסגרת המכרז קבע משרד הביטחון כי על המטפלים הסיעודיים יהיה לבצע דיווחי נוכחות באמצעות החתמה ממוחשבת, שתפעל באמצעות טלפון קווי או סלולארי מבוססי מיקום. כך אמור היה לדווח המטפל הסיעודי על מיקומו עם הגעתו לנכה בו הוא מטפל ועם סיום הטיפול.

השופטת מיכל אגמון-גונן בחנה במסגרת פסק-דין ארוך ומקיף את השאלה, האם החתמה טלפונית ממנה ניתן ללמוד על מיקומו של המטפל הסיעודי, ובתוך כך גם את מיקומו של הנכה, אכן פוגעת בפרטיות. בסיכומו של דבר קבעה: “אמנם, חוק הגנת הפרטיות אינו מתייחס במישרין לסיטואציה זו, אולם ניתן לקבוע כי קיימת פגיעה בפרטיות, הן מכוח הזכות החוקתית לפרטיות, הן לאור העובדה שמנתוני מיקום ניתן לגזור נתונים אחרים המצויים בליבת הזכות לפרטיות, כגון נתונים רפואיים”.

השופטת אגמון-גונן הפרידה בפסק דינה בין שאלת הפגיעה בפרטיות העובדים לבין שאלת הפגיעה בפרטיות נכי צה”ל. לגבי העובדים קבעה השופטת אגמון-גונן כי לנוכח דרישת הדיווח בחוקי העבודה על תחילת וסוף העבודה “דרישת ההחתמה הסלולארית בתחילת ובסוף משמרת, אינה פוגעת מעבר לנדרש בפרטיות העובדים”. עם זאת, ביחס לנכים קבעה השופטת כי “גם אם ניתן להצדיק פגיעה בפרטיות העובדים, כיוון שמדובר בשעות העבודה, הרי שאין כל הצדקה לפגיעה בפרטיות הנכים”. השופטת אגמון-גונן נימקה: “הליווי הסיעודי והטיפול בנכים נעשה לעיתים מחוץ לביתו של הנכה. גם אם ככלל מגיע המלווה לביתו של הנכה, שם מתבצעת ההחתמה, הרי שלא תמיד יהיו כך פני הדברים. כך, לדוגמא, אם הנכה נזקק לאשפוז פסיכיאטרי קצר והמלווה לצידו. אני סבורה כי במקרה זה, בו השימוש בנתוני מיקום, עלול לחשוף נתונים, כמו מידע בריאותי, המצויים בליבת הפרטיות, חשיפת נתוני המיקום מהווה פגיעה שלא כדין בפרטיות הנכים”.

לדעת השופטת אגמון-גונן יש לבצע הנדסה מראש של הזכות לפרטיות (Privacy by Design) בהליך ולבחון במסגרת כך דרכים לדיווח על מיקום העובדים, ללא פגיעה בפרטיות הנכים. השופטת אף נתנה כיוון למחשבה: “כך, למשל, ניתן לחשוב על פתרון לפיו ‘ההחתמה הסלולרית’ מחייבת המצאות הנכה עם המלווה בצמידות זה לזה בתחילת ובסוף המשמרת, מבלי שנשמרים נתוני המיקום כלל ועיקר”.

(עת”מ 28857-06-17)