בית המשפט המחוזי מרכז-לוד עסק לאחרונה (23.03.2023) בבקשת איש ציבור, הנוגעת לפגיעה בזכויותיו, לרבות זכויות יוצרים ופגיעה בפרטיותו. איש הציבור ביקש מבית המשפט להורות על המשיבה, חברת פרטנר, למסור פרטי מידע שברשותה, לרבות כתובות IP, אשר נוגעים לזהות גורמים אנונימיים שהתחזו אליו בפרופילים שונים ברשת החברתית "פייסבוק".

הרקע לבקשה שהגיש איש הציבור יוסי דואק, אשר שימש בתפקיד סגן ראש עיריית קריית ביאליק, קשור להליך משפטי שניהל נגד חברת "פייסבוק", לאחר שברשת החברתית פורסמו מספר פרסומים אנונימיים. תוך שעלה בהליך כי אלו הועלו דרך ספק האינטרנט שבבעלות המשיבה, חברת פרטנר.

המבקש טען, בין היתר, כי הוא סובל מהתנכלויות בלתי פוסקות, המפרות את זכויותיו, לרבות זכויות יוצרים ופגיעה בפרטיותו. זאת כאשר גולשים אנונימיים הפעילו פרופילים המתחזים אליו ברשת החברתית "פייסבוק", ופרסמו פרסומים שונים תוך שימוש בתצלומים השייכים לו. המבקש הציג דוגמא לפרסום שכזה, פוסט שקרי הנושא את תמונת אימו בליווי הודעה על פטירתה וקיום שבעה בביתו של המבקש. מנגד, המשיבה טענה, בין היתר, כי בהתאם להוראות הדין והרישיון היא מתנגדת באופן עקרוני לחשיפת פרטים מזהים של מנוייה ללא הסכמתם.

בפסק דינו, סגן הנשיאה, השופט יעקב שפסר, הדגיש את הצורך בהסדרת אי הבהירות בעניין חשיפת מעוולם אנונימיים. זאת תוך התייחסות להלכת ביהמ"ש העליון בעניין רמי מור הקובעת כי לא ניתן לחשוף את זהות המעוול האנונימי, וכן לביקורות ולניסיונות שבאו בעקבותיה. השופט ערך בחינה של הסוגייה הנדונה אל מול שלושה קבוצות של שיקולים שיש להביא בחשבון. הקבוצה הראשונה מונה שיקולים הנוגעים לאנונימיות; הקבוצה השנייה נוגעת לזכויות המהותיות של הנפגע מזכויות מהותיות כמו הזכות לשם הטוב, פרטיות, או קניין רוחני; והקבוצה השלישית נוגעת לזכויות כמו חופש העיסוק, הנוגעות לגורמים שלישיים, קרי ספקיות השירות.

במקרה דנן, השופט סבר כי המבקש לא הוכיח שכל הגורמים שנתפסו בטווח הזמנים שמסר למשיבה הם בסבירות גבוה בעלי הפרופיל נגדו. על כן, קבע כי אין למסור את זהותם, מאחר וחשיפתם תגרום לפגיעה בלתי מידתית בזכויותיהם.

יחד עם זאת, השופט קבע כי יש לקבל את בקשת המבקש ביחס לשניים מהפרופילים שעבורם נמצא גורם רשום אחד. כמו כן, השופט קבע כי בהתחשב בקושי הטכנולוגי, ונוכח החשיבות הרבה של עיקרון זכות הגישה לערכאות, יש לאפשר למבקש הזדמנות נוספת להגיש למשיבה פעם נוספת את טווחי התאריכים על מנת שזו תבצע בדיקה נוספת ולגלות פרטים ביחס לפרופילים נוספים.

[ת"א 15758-06-22 יוסי דואק נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ (23.03.2023)]

שיתוף
mm
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה).