16 ביוני 2024 23:39

המחוזי חיפה: חיפוש במאגר מידע למטרה אישית מהווה פגיעה ממשית בפרטיות

ניצול שוטר את מעמדו לחיפוש במאגר המשטרתי לצרכים אישיים אינה פגיעה של מה בכך בזכות לפרטיות, אלא פגיעה שיש לראותה בחומרה. כך פסק לאחרונה בית המשפט המחוזי בחיפה (08.03.2022) בדעת רוב בעניין דורון שמואל (עק"פ 66916-08-21). בית המשפט המחוזי הפך את החלטת בית משפט קמא כאשר קבע כי לא קמה לשוטר הגנת 'זוטי דברים' או לחילופין שלילת מרכיב העילה לפי סעיף 6 לחוק הגנת הפרטיות, שמתנה קיומה של פגיעה בפרטיות בכך שהיא אינה פגיעה 'שאין בה ממש'.

הרקע לפסק הדין הוא סכסוך משפטי בין משפחתו של השוטר דורון שמואל לבין המערערים. במסגרתו, נכנס השוטר למערכות המידע המשטרתיות, 4 פעמים נפרדות, וחיפש מידע אודות המערערים אשר יוכל לעזור למשפחתו בסכסוך. לאחר שהמערערים הגישו תלונה למחלקת חקירות שוטרים במשטרה, הוחלט במח"ש כי ימנעו מהליך פלילי כנגד השוטר ויפעלו במישור משמעתי בלבד. בעקבות ההחלטה, הגישו המערערים קובלנה פלילית אשר נדונה בבית משפט השלום בחיפה.

בפסק דינו, קבע בית המשפט כי כניסותיו של השוטר למערכות המאגר מהוות הפרה של חובת הסודיות ואף נעשו בחוסר תום לב. עם זאת, משום שלא הוכח שימוש במידע, קבע בית המשפט כי לא התגבש המרכיב הקבוע בסעיף 6 לחוק הגנת הפרטיות, היינו שהמדובר בפגיעה ממשית בזכות לפרטיות, שכן עצם הכניסה למאגר היא אמנם פגיעה, אך היא פגיעה "שאין בה ממש". לטעמו, משום שלא נעשה דבר עם המידע, כמעט ולא נגרם נזק.

לאחר בקשת ערעור, החליט בית המשפט המחוזי ברוב דעות (השופטים י' גריל ומ' דאוד כנגד דעתו החולקת של השופט א' בולוס) לקבל את הערעור ולהפוך את פסק דינו של בית משפט קמא. בית המשפט קבע כי עצם פעולת חיפוש המידע, אשר נעשתה בחוסר תום לב, מהווה פגיעה מהותית בפרטיות מושאי המידע. בית המשפט קבע כי האינטרס הציבורי מחייב להתייחס בכובד ראש לשימוש אישי במערכות מידע משטרתיות, בין היתר בשל החשש מפגיעה באמון הציבור.

בעמדת המיעוט, קבע השופט א' בולוס כי אמנם השימוש האישי במאגר מהווה הפרת חובות שונות, אך החיפוש כשלעצמו אינו עולה לכדי הפרת חובת הסודיות, שכן זו נפגעת רק כאשר הועבר המידע לצדדים שלישיים. בהיעדר הוכחות לשימוש במידע, קבע כי לא נפגעה כלל הזכות לפרטיות של מושאי המידע ובהתאם, אף לא ניתן כלל להגיש קובלנה פלילית.

שתפו את הפוסט:

Facebook
Twitter
LinkedIn

מסתמנת החלת חובה בחוק למינוי ממונה פרטיות בארגון

חובה למנוי ממונה הגנה על הפרטיות תחול גם בישראל. כך עולה מדיון שקיימה לאחרונה (05.06.2024) ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, במסגרת הדיונים על תיקון ...

הכנסת – מושב הקיץ 2024: תיקון 14 לחוק הגנת הפרטיות על הפרק

אם לא יחולו הפתעות כמו הכרזה על בחירות ופיזור הכנסת או אירוע דומה אחר, תיקון מספר 14 לחוק הגנת הפרטיות צפוי לעבור במהלך מושב הקיץ ...

דירוג האיכות של Dun's 100 לשנת 2024: משרד דן חי ושות' דורג שוב בקבוצת האיכות הראשונה בתחום הסייבר

דירוג האיכות של מדריך dun’s 100 פרסם את דירוג משרדי עורכי הדין לשנת 2024. בתחום הסייבר המדריך דירג, את משרד דן חי ושות', שוב, תחת ...

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה גילוי דעת בנושא איסוף מספרי תעודות זהות וצילום תעודות זהות

בעת האחרונה ישנה מגמה גוברת של בתי עסק הדורשים מהלקוח למסור מספר תעודת זהות לצורך מתן שירות, ולעיתים אף דורשים למסור צילום של תעודת הזהות ...
דילוג לתוכן