פרסום שנעשה תוך כדי דיון בבית משפט זוכה להגנה מוחלטת מפני תביעות לשון הרע. מה קורה שהדברים נאמרים מחוץ לאולם? בית המשפט המחוזי בבאר-שבע עשה סדר בעניין. בהתאם לפסק-דין שניתן לאחרונה (22.10.2020) אמירות כאלה אינן זכות להגנה מוחלטת.

לדעת השופט גד גדעון, הטעמים שבסיס ההגנה של “פרסום שנעשה תוך כדי דיון” לעניין חוק איסור לשון הרע, לרבות חופש הביטוי בהליך משפטי והימנעות מזהירות יתר במסגרת התדיינות, אינם מצדיקים הגנה על פרסום שנעשה מחוץ לאולם הדיונים, שלא במסגרת דיון לפני בית-המשפט. כך עולה מפסק-דין האמור, שניתן בעניין שבין אשר טולדנו ליוגב מסס.

המערער, עו”ד במקצועו, הגיש תביעה אזרחית נגד חברה שבבעלות המשיב. במסגרת שלושה אירועים שאירעו ביום הדיון, הטיח המשיב במערער אמרות המהוות לשון הרע ובכך החליט להגיש את תביעתו נגד המשיב לתשלום פיצויים לפי חוק איסור לשון הרע. האירוע הראשון היה בתום הדיון ובתוך אולם בית המשפט והשניים הנוספים אירעו מחוץ לאולם בית המשפט. בית משפט השלום בבאר-שבע קיבל את טענת ההגנה של המשיב, על-פיה הפרסום (אמירת הדברים מחוץ לאולם) על ידי בעל הדין, המערער, נעשה ‘תוך כדי דיון’. זאת, על רקע פרשנות מרחיבה של סעיף ההגנה בחוק ולדעת פסיקתו של בית המשפט קמא התוצאה מתחייבת נוכח העדפת חופש הביטוי בהתדיינות משפטית, על פני הזכות לכבוד ולשם טוב. בכך, התביעה נדחתה ומכאן הערעור למחוזי.

השופט גד גדעון, קבע כי הוא מסכים לכך שהמערער הינו “בעל דין” לעניין תחולת סעיף ההגנה, אך מתקשה לראות כיצד הטעמים שבבסיס ההגנה האמורה, כגון חופש הביטוי בהליך משפטי והימנעות מזהירות יתר במסגרת התדיינות, עשויים להצדיק הגנה על פרסום שנעשה מחוץ לאולם הדיונים, שלא במסגרת דיון לפני בית משפט, או במסמך הנוגע להתדיינות. המשיב טען את דבריו, לא במסגרת הדיון המשפטי, באופן  משפיל ומבזה בשל הטינה שחש כלפי המערער. לפיכך, קבע השופט כי אמירת הדברים מחוץ לאולם ובנוכחות שומעים נוספים מלבד המשיב הינה בגדר פרסום, ותוכן הדברים הינו בגדר לשון הרע. המשמעות היא  שהמשיב אכן עוול כלפי המערער בהוצאת לשון הרע ולא עומדת לו ההגנה האמורה.

העדפת חופש הביטוי על הערכים המתנגשים – הזכות לכבוד ולשם טוב, במסגרת הוראת החוק הרלוונטית, מכוונת לשרת את ההליך המשפטי ובירור הפלוגתות העולות במסגרתו, ואיננה עשויה להשתרע לדעת השופט אל מחוץ לגבולות ההתדיינות, אף אם במובנה הרחב. משכך, פסק לזכות המערער את מלוא סכום התביעה (50,000 ₪).

עא (ב”ש) 53708-08-20

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.