פרטי השיחות של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, עם ראשי העיתון “ישראל היום” לא ימסרו לרביב דרוקר, כתב חדשות ערוץ 10. כך פסק לאחרונה (26.08.2016) בית המשפט המחוזי בירושלים בעתירה שהגישו דרוקר וחדשות ערוץ 10, תוך קבלת עמדתם של עמוס רגב, עורך העיתון “ישראל היום” ושלדון אדלסון, בעלי העיתון, כי מסירת הפרטים תפגע בזכותם לפרטיות.

החלטת המחוזי מסיימת סדרת החלטות שניתנו בסוגיה. תחילה החליט המחוזי בירושלים כי יש למסור את פרטי השיחות. זאת בשלב בעתירה, בו ראשי “ישראל היום” עדיין לא היו צד לה. השופט דוד מניץ התלבט אז בשאלה האם ההגדרה “ענייניו הפרטיים של אדם” המופיעה בסעיף 2(9) לחוק הגנת הפרטיות חלה על רישום מועדי השיחות, שעת כל שיחה ומשך כל שיחה  של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם שלדון אדלסון ועמוס רגב, במשך שלוש שנים אחורה. השופט דוד מינץ התייחס להגדרה שנתן ראש הממשלה לשניים כ”חברים אישיים” וקבע: “מדובר בנתונים הנוגעים למישור מעגליו החברתיים של אדם ולמגעיו עם אנשים אחרים שעשויים להיכלל במסגרת ’ענייניו האישיים’. זאת על אף שלא מדובר במסגרת עניינים ה’מובהקים’ שנכללים תחת הזכות לפרטיות, ולא לתוכנן של השיחות… אשר בוודאי שיש בהן היבט של ’ענייניו הפרטיים’. עם זאת, כאשר מדובר ב’איש ציבור’, כדוגמת ראש ממשלה, יתכן וגם מידע הנוגע למעגליו החברתיים חורג מגדר עניינים ’פרטיים’”. לבסוף התיר את מסירת המידע, בהכירו בעניין הציבורי שבפרסום, אך בכפוף לקבלת עמדתם של ראשי ישראל היום, שכאמור התנגדו בהמשך לכך למסירת המידע.

בהחלטה הנוכחית, לאחר שעמוס רגב ושלדון אדלסון עתרו כנגד התוצאה, קבע השופט דוד מינץ:  “השאלה אם מדובר ב’ענייניו הפרטיים’ של אדם נגזרת במידה רבה גם מנסיבות הדברים והקשרם, והיא עשויה לחול באופן שונה במעגלים חברתיים שונים… לא יכולה להיות מחלקות כי פרטיותם של אנשים פרטיים, כמו גם אישי ציבור ואנשי תקשורת, ראויה להיבחן בקנה מידה שונה מזה שייבחן עניינו ה’פרטי’ של ראש הממשלה… בענייננו… שוכנעתי כי המידע בדבר מועדי השיחות שהתקיימו בין המתנגדים לבין ראש הממשלה נכלל בגדר ’ענייניו הפרטיים’ של אדם”. בהמשך סיכם השופט מינץ: “בשים לב… להבדל הניכר בין מעמדם הפרטי או הציבורי או המעיין ציבורי של המתנגדים לבין זה של ראש הממשלה… אין מקום לחשוף את המידע המבוקש”.

עתמ (מחוזי – י-ם) 28606-09-15 רביב דרוקר ואח’ נ’ הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד ראש הממשלה ואח’ (פורסם בנבו – 26.07.2016).

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.