האם יכול מעסיק להשתמש בתוכן מייל אשר יועד לתיבת עובד לשעבר, על אף כי תוכן המייל אינו נוגע לתפקידו אצל המעסיק? פסיקה חדשנית של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קבעה כי בנסיבות מסוימות, יכול המעסיק להשתמש בתוכן המייל לצרכיו, אף אם אינו נוגע לתקופת עבודתו של העובד.

פסק הדין עוסק בנסיבות מעט חריגות. לאחר 18 שנים, התובע, מנכ"ל לשעבר של התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל, סיים את עבודתו בהתאחדות והחל לעבוד כמנכ"ל לשכת מארגני התיירות הנכנסת לישראל וכסגן נשיא נבחר לפדרציית ארגוני סוכני הנסיעות העולמית. עת עבד במקום עבודתו החדש, שלח מייל לאדם חיצוני ללשכה, הכולל טיוטת מכתב לגביה ביקש את דעתו. אותו אדם השיב לו, אך כיתב למייל, בנוסף לכתובת ממנה שלח התובע את המייל, את כתובת המייל הישנה של התובע, כתובת הדוא"ל איתה עבד במקום עבודתו הקודם. התובע אף הוא עצמו המשיך לכתב את כתובת המייל הישנה כאשר השיב תודה לאותו נמען. ההתאחדות קראה את המייל, והשתמשה בו כדי לטעון לקשרים שאינם לגיטימיים בין התובע לבין אותו אדם.

בית הדין לעבודה קבע בפסק דינו כי הקריאה והשימוש בהודעה אינם מהווים פגיעה בפרטיותו של העובד לשעבר. את פסק דינו ביסס בית המשפט בין היתר על ידיעתו של התובע כי על אף עזיבתו, נותרה תיבת הדואר הישנה מתפקדת. עוד התבסס בית המשפט על האינטרס הלגיטימי של מקום העבודה לשמור על התיבה, ולהמשיך להעביר את תוכנה למחליפתו של התובע. אינטרס זה נובע בין היתר משום הוותק הרב שצבר במקום העבודה וזיהויו כגורם בלתי נפרד מהמעסיק על ידי גורמים חיצוניים.

גורמים נוספים אשר השפיעו על ההחלטה, היו בין היתר חוסר יכולתו של התובע להסביר מדוע הוא עצמו כיתב את כתובת המייל הישנה כאשר השיב למייל האחרון, וחוסר יכולתו להסביר מדוע אותו אדם בחר מלכתחילה לכתב את ההתאחדות כאשר השיב לתובע. עם זאת, ראוי לציין כי מחליפתו של התובע הודתה במהלך המשפט כי בעת שבחנה את המכתב לראשונה האמינה כי מדובר על מייל אשר נשלח לכתובת זו בטעות.

לבסוף, באמרת אגב, ציין בית המשפט כי אף אם היה קובע כי פרטיותו של התובע נפגעה, ספק אם קריאת המייל והשימוש בו היו מובלים לפסיקת פיצוי, שכן בפועל הטענות בגין "קשר לא לגיטימי" עם אותו אדם נשללו, והנזק אשר נגרם לעובד הינו לא יותר מ"אי נעימות קלה" אשר נבעה מהצורך להצדיק את מעשיו.

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.