הכרזת העצמאות של הרשות להגנת הפרטיות. הממשלה קיבלה לאחרונה (02.10.2022) החלטה כי הרשות להגנת הפרטיות תהיה עצמאית בהפעלת סמכויותיה. במסגרת ההחלטה נקבע גם כי  תקציב הפעילות של הרשות ינוהל בנפרד בתוך תקציב משרד המשפטים.

יוזם ההחלטה היה שר המשפטים, גדעון סער, שהניח את ההצעה לקבלת ההחלטה על שולחן הממשלה. משמעות ההחלטה הינה כי ראש הרשות, המשמש גם כרשם מאגרי המידע, יהיה עצמאי בהפעלת סמכויותיו ויפעיל אותם באופן בלתי תלוי. כך יפעל ראש הרשות באופן עצמאי בנושאים כדוגמת פיקוח על מילוי הוראות חוק הגנת הפרטיות, חקירת חשדות לעבירות בתחום מאגרי המידע, הגברת מודעות הציבור להגנת הפרטיות, טיפול בפניות ותלונות הציבור בנושאי הגנת הפרטיות ועוד.

מאחורי החלטת הממשלה עומד הליך בחינה מחודשת של ההכרה בישראל, כגורם בטוח להעברת מידע מאירופה, אשר שיאו מתנהל בימים אלו. אחד מתנאי הסף של האירופאים הינו כי הגורם הרגולטורי העוסק בהגנה על הזכות לפרטיות יהיה גורם עצמאי. אם לא תתקבל החלטה חיובית על-ידי האירופאים בהמשך הכרה בישראל, יהיו לכך משמעויות מרחיקות לכת בנושא העברת המידע מאירופה לישראל.

במסגרת החלטת הממשלה נקבעו גם תנאי הכשירות למינוי רשם מאגרי המידע. בהתאם להחלטה נדרש ממועמד לתפקיד, בין היתר, לקיים את תנאי הכשירות לכהונת שופט מחוזי, ולהיות ללא עבר פלילי וללא כתבי אישום תלויים-ועומדים בעבירות שחומרתן עלולה להעיב על מילוי תפקיד הרשם. רשם מאגרי המידע שהממשלה ממנה יכהן גם כראש הרשות להגנת הפרטיות וגם כרשם הגורמים המאשרים לפי חוק חתימה אלקטרונית. מינוי הרשם יהיה לכהונה אחת בת שש שנים, כפי שהדבר גם כיום.

שיתוף
mm
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה).